Vol 1, No 125 (2015)

Actual Problems of International Relations

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/apmv.2015.125.1

Table of Contents

Article

МОДЕЛЬ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ПОСТРЕВОЛЮЦІЙНОЇ УКРАЇНИ: БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР PDF (Українська)
В. І. Головченко 15-24
США І "АРАБСЬКА ВЕСНА" PDF (Українська)
Ю. С. Скороход 4-14
СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА ЄС: ЦІЛІ, МЕТОДИ, СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF (Українська)
С. В. Толстов 32-42
ПРИНЦИПИ І ЗАКОНИ ТВОРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ІМІДЖУ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ PDF (Українська)
В. В. Чекалюк 43-52
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НЕЙТРАЛІТЕТУ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН PDF (Українська)
А. О. Дирда 53-66
ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПРОТИДІЇ МОРСЬКОМУ ПІРАТСТВУ: НОВАЦІЇ В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ PDF (Українська)
І. М. Забара 67-73
ДОГОВІРНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕНРІХА VII, КОРОЛЯ АНГЛІЇ PDF (Українська)
В. С. Ржевська 74-86
"КУБ МОТИВІВ" СУБ'ЄКТІВ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕРАКЦІЙ. КООРДИНАТА ТРЕТЯ PDF (Українська)
В. М. Хонін 87-94
ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС В СФЕРІ ЮСТИЦІЇ, СВОБОДИ, БЕЗПЕКИ ТА РУХУ ОСІБ PDF (Українська)
О. В. Довжук 95-105
М'ЯКЕ ПРАВО ЯК НОРМАТИВНА ОСНОВА ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF (Українська)
О. В. Кирилюк 106-117
ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНІЙ ГЕНЕРАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ISO PDF (Українська)
В. В. Якубовський 118-127
ОСОБЛИВОСТІ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Т. О. Дяченко 128-137
МІЖНАРОДНІ НЕДЕРЖАВНІ СУБ'ЄКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ PDF (Українська)
О. А. Чугаєв 138-146
НОВІТНІ МЕХАНІЗМИ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ УГРУПОВАНЬ НА АФРИКАНСЬКОМУ КОНТИНЕНТІ PDF (Українська)
Л. О. Шворак 147-154
ОЦІНКА РІВНЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА СВІТОВОМУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ ПО ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКАХ PDF (Українська)
О. С. Шапран 155-160
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОДУ КОМПАНІЙ-ВИРОБНИКІВ ТОВАРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ НА ЗОВНІШНІ РИНКИИ PDF (Українська)
А. О. Білоус 161-170


ISSN: 2308-6912