Vol 2, No 125 (2015)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/apmv.2015.125.2

Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць.
Випуск 125 (частина ІІ).
К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Інститут міжнародних відносин, 2015. – 116 с.
Цей Збірник наукових праць присвячено 70-річному ювілею Інституту міжнародних відносин та 180-річному ювілею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У Збірнику представлено наукові розвідки Науково-практичної конференції: «Гнучка модель навчання іноземної мови: проблеми, тенденції перспективи», яка відбулась в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка 14 жовтня 2014 року.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів.

Table of Contents

Article

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ АНГЛІЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В АСПЕКТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ПРАГМАТИКИ PDF (Українська)
О. О. Татьянченко 4-12
КУЛЬТУРНИЙ СИМВОЛ SIX DEGREES OF SEPARATION ЯК ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ АНГЛОСФЕРИ PDF (Українська)
О. С. Фоменко 13-24
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ И НЕЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ ИНТЕНЦИИ PDF (Українська)
С. В. Иванова, Н. А. Плахотнюк 25-32
ДИСТРИБУТИВНИЙ АНАЛІЗ І ДИСКУРС PDF (Українська)
А. Я. Каращук 33-39
ПЛЕОНАЗМИ У НАУКОВОМУ ТЕКСТІ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД PDF (Українська)
М. В. Петровський 46-55
ВІДОБРАЖЕННЯ АНГЛО-ФРАНЦУЗЬКИХ СТЕРЕОТИПІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ПРЕСІ ЗА ДОПОМОГОЮ ФРАНЦУЗЬКИХ ЕТНОСПЕЦИФІЧНИХ НОМІНАЦІЙ PDF (Українська)
Н. А. Чумак 56-62
ОГЛЯД ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПСИХОЛОГО-ЛІНГВІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ PDF (Українська)
О. О. Кузнєцова 69-75
СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИМИ НАВЧАЛЬНИМИ КУРСАМИ У ВНЗ УКРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛІ СЕРТИФІКОВАНОГО ЕНК «КРАЇНОЗНАВСТВО: НІМЕЦЬКА МОВА») PDF (Українська)
О. В. Шапочкіна 76-83
PSYCHOLOGICAL NATURE OF THE SECOND LANGUAGE ACQUISITION TO ADULT STUDENTS PDF (Українська)
O Kuznetsova 84-91
BELGIAN VARIANT OF FRENCH AS AN OBJECT OF DIDACTICS PDF (Українська)
I. Oliinyk 92-97
РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ АНГЛОМОВНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ PDF (Українська)
І. В. Войтанік 98-104
COMPUTER GAMES AND ELT: A PROSPECT OF A METHODOLOGY PDF (Українська)
M. Noshchenko 105-113


ISSN: 2308-6912