Vol 1, No 126 (2015)

ACTUAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL RELATIONS

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/apmv.2015.126.1

Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць.
Випуск 126 (частина І).
К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Інститут міжнародних відносин, 2015. – 184 с.

У Збірнику розглянуто актуальні питання розвитку сучасних міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних економічних відносин та міжнародної інформації.
Розраховано на викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів.

Table of Contents

Article

THE PRESIDENTIAL ELECTIONS IN POLAND – A SURPRISING POLITICAL TURNING POINT PDF (Українська)
P. Bajor 4-11
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ГЕОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНОГО ЯВИЩА PDF (Українська)
А. Ю. Парфіненко 12-23
НОРМАЛІЗАЦІЯ ТУРЕЦЬКО-СИРІЙСЬКИХ ВІДНОСИН НА ЗЛАМІ ХХ-ХХІ СТ. PDF (Українська)
Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім 24-34
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ PDF (Українська)
І. О. Волошенко 35-43
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР СУЧАСНИХ ДІАСПОР ЯК СУБ’ЄКТІВ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ PDF (Українська)
А. А. Нечитайло 44-49
СПІВПРАЦЯ ДЕРЖАВ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ І КРАЇН ЄВРОПИ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ PDF (Українська)
А. Т. Рой 50-60
МОЖЛИВІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБСЄ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
К. О. Спиридонова 61-70
МІСЦЕ УКРАЇНИ У СТРУКТУРІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ БЕЗПЕКИ PDF (Українська)
Ю О Шкрабалюк 71-78
ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВІ НАСЛІДКИ АГРЕСІЇ РФ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ PDF (Українська)
М. О. Медведєва 79-92
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF (Українська)
О. С. Каспрук 93-100
DISINTEGRATION OF UKRAINIAN AND RUSSIAN ECONOMIES AND ITS CONSEQUENCES FOR MODES OF THE EU-UKRAINE DCFTA IMPLEMENTATION PROCESS PDF (Українська)
O. I. Shnyrkov 101-110
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF (Українська)
Д. А. Глухова 111-116
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ, США ТА ЯПОНІЄЮ PDF (Українська)
Н. П. Литвиненко 117-125
ЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ PDF (Українська)
О. В. Рудковський 126-135
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄС У СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ PDF (Українська)
О. О. Шнирков 136-144
СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ КРАЇНИ PDF (Українська)
О. А. Чугаєв 145-152
НАДНАЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В ЄС PDF (Українська)
Ю. В. Корнєєва 153-166
ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗМІНИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ УКЛАДІВ PDF (Українська)
Т. О. Бабич 167-181


ISSN: 2308-6912