Vol 2, No 126 (2015)

ACTUAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL RELATIONS

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/apmv.2015.126.2

Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць.
Випуск 126 (частина ІІ).
К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Інститут міжнародних відносин, 2015. – 184 с.
У Збірнику розглянуто актуальні питання розвитку сучасних міжнародних відносин, міжнародного права та міжнародних економічних відносин.
Розраховано на викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів.

Table of Contents

Article

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ В КОНТЕКСТІ «ТРЕТЬОЇ ХВИЛІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ» PDF (Українська)
В. І. Головченко 4-14
МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ БРЕНДУ ЕСТОНІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Ж. О. Панченко 15-27
A POLITICAL TURNING POINT – DETERMINANTS AND CONSEQUENCES OF PARLIAMENTARY ELECTIONS IN POLAND PDF (Українська)
P. Bajor 28-35
ТУРЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЧИННИК БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ PDF (Українська)
Аль-Азаві Хайдер Аділ Кадім 36-44
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «М’ЯКА СИЛА» ТА ЇЇ ІНСТРУМЕНТІВ У НАУКОВІЙ ДУМЦІ СУЧАСНОЇ ПОЛЬЩІ PDF (Українська)
М. В. Процюк 45-53
ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ «ВЕЛИКОЇ СПРАВИ КОРОЛЯ» PDF (Українська)
В. С. Ржевська 54-64
ОГЛЯД ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА КІЛЬКІСТЬ ПРЕЮДИЦІАЛЬНИХ ПОЗОВІВ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ ЄС ДО СУДУ ЄС PDF (Українська)
А. С. Фастовець 65-76
ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF (Українська)
О. В. Кирилюк 77-90
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА МОДЕЛІ В МЕНЕДЖМЕНТІ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ БІЗНЕСУ PDF (Українська)
В. В. Якубовський 91-100
ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ У ПІДВИЩЕННІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Н. A. Казакова, О. В. Азаренкова 101-107
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ PDF (Українська)
М. А. Однорог 108-115
РЕГІОНАЛЬНІ АСИМЕТРІЇ В ЄС ТА НОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПОЛІТИКИ ВИРІВНЮВАННЯ PDF (Українська)
Л. С. Поліщук 116-124
СТРУКТУРНІ ЕФЕКТИ ВЕЛИЧИНИ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ PDF (Українська)
О. А. Чугаєв 125-133
МОДАЛЬНОСТІ УЧАСТІ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ PDF (Українська)
Л. О. Шворак 134-142
ОСОБЛИВОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В ПРОЦЕСІ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF (Українська)
Ю. В. Корнєєва 143-158
THEORETICAL PRINCIPLES OF BUDGET PLANNING IN THE CONTEXT OF THE DIMENSIONS OF WORLD CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PDF (Українська)
I. A. Medvetskyi 159-167
УЧАСТЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНІХ КЛАСТЕРАХ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) PDF (Українська)
В. О. Волга. 168-181


ISSN: 2308-6912