Vol 2, No 84 (2009)

Actual Problems of International Relations

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/apmv.2009.84.2

-

Table of Contents

Article

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AS THE BASE OF ITS GEOPOLITICAL STRATEGY PDF (Українська)
М С Дорошко, Т Дорошко 3-6
USA, EUROPE AND MIDDLE EAST: AREA OF INTERCIVILIZATIONAL INTERACTION PDF (Українська)
О А Коппель, З Кісільова 7-12
STATE POLICY OF MEXICO IN THE FORMATION OF INFORMATION SOCIETY IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION PDF (Українська)
О І Ткач 13-14
INDIA'S RELATIONS WITH EUROPEAN UNION PDF (Українська)
О А Борділовська 15-24
SOCIAL DEVELOPMENT OF MEXICO IN CONDITIONS OF INTEGRATION PDF (Українська)
А Д Ковальова 25-31
GENERAL WORLD TENDENCIES OF MASS MEDIA DEVELOPMENT PDF (Українська)
Н П Литвиненко, К Шамбір 32-36
UKRAINE AND USA: RECENT TRENDS IN INTERSTATE RELATIONS (2005-2008) PDF (Українська)
В М Шамраєва 37-44
COMPOSITE COMPONENTS OF STATE FOREIGN POLICY PDF (Українська)
Ю О Седляр 45-51
CANADA'S PARTICIPATION IN WAR IN AFGHANISTAN IN THE CONTEXT OF CANADIAN-AMERICAN RELATIONS PDF (Українська)
Н І Осташ 52-58
POLITICS OF UK LABOUR GOVERNMENT CONCERNING BULGARIA AND ROMANIA AS A CANDIDATE FOR EU MEMBERSHIP PDF (Українська)
І П Черінько 59-65
TENDENCIES OF FORMATION OF MODERN MILITARY AND POLITICAL SITUATION IN THE WORLD PDF (Українська) PDF (Українська)
А Г Цибуляк 66-76
AZERBAIJANI OIL AND PROSPECTS FOR ENERGY DIPLOMACY OF UKRAINE PDF (Українська)
Р Є Опімах 77-87
INTERNATIONAL SECURITY ORGANIZATIONS THROUGH THEORY OF CONCEPTUAL METAPHOR PDF (Українська)
Т В Коноваленко 88-94
POSITIONS OF CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES ON FORMATION OF SECURITY AND DEFENSE POLICY OF THE EU (THE CASE OF POLAND, SLOVAKIA AND CZECH REPUBLIC) PDF (Українська)
О М Бойченко 95-98
EVOLUTION OF PRC'S DIPLOMACY IN THE ERA OF THE 'FOUR MODERNIZATIONS': NEW TRENDS PDF (Українська)
М І Гримська 99-108
POLISH-SWEDISH INITIATIVE 'EASTERN PARTNERSHIP' (EP) - BASIS OF ITS FORMATION, MAIN PRINCIPLES AND OPPORTUNITIES FOR UKRAINE PDF (Українська)
В В Халаджи 109-113
OPPORTUNITIES OF UKRAINE IN COUNTERING THE THREATS OF GLOBALIZATION: INTERNATIONAL TERRORISM AND MIGRATION CHALLENGES PDF (Українська)
Я О Троцький 114-120
FEATURES OF STATES' GEOSTRATEGY OF MODERN ERA PDF (Українська)
С І Цибульський 121-128
ANALYSIS OF PHASED ESTABLISHMENT OF INTERNATIONAL IMAGE OF IRAN AS AN AGGRESSOR, AFTER THE ISLAMIC REVOLUTION AND THE IRANIAN NUCLEAR PROGRAM DEPLOYMENT PDF (Українська)
Камал Юсиф-оглу Ахундов 129-133
RESTRICTIONS ON THE MOVEMENT OF CAPITALS IN UKRAINIAN LEGISLATION AND ITS COMPLIANCE WITH THE EUROPEAN STANDARDS PDF (Українська)
Б М Криволапов 134-141
INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGAL STANDARDS OF AIRPORT OPERATIONS PDF (Українська)
О М Григоров 142-150
INTERNATIONAL JURISDICTION PDF (Українська)
Г А Цірат 151-160
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЩО РЕГУЛЮЄ ОБІГ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ PDF (Українська)
В І Дяченко 161-168
ПИТАННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА» PDF (Українська)
А П Єфименко 169-179
ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ЗАСНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОСТОРУ СВОБОДИ, БЕЗПЕКИ ТА ЮСТИЦІЇ В РАМКАХ ЄС PDF (Українська)
З М Макаруха 180-190
PROTECTION OF REFUGEE CHILDREN IN INTERNATIONAL LAW PDF (Українська)
О Р Поєдинок 191-197
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ДОГОВІРНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ PDF (Українська)
Я М Костюченко 198-202
ПРАКТИКА МІЖНАРОДНОГО СУДУ ООН У СФЕРІ КОНСУЛЬСЬКОГО ЗАХИСТУ НА ПРИКЛАДІ США PDF (Українська)
О В Cвятун 203-205
РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПОЛІТИК КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF (Українська)
О І Шнирков, А Капустін 216-230
ГЛОБАЛЬНІ ФІНАНСОВО-ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ ТА ЄС PDF (Українська)
А С Філіпенко 231-236
ДЕКЛАРАТИВНІСТЬ І ВІРТУАЛЬНІСТЬ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ АСОЦІАЦІЇ З ЄС PDF (Українська)
В Г Андрійчук 237-242
THE COMMON AND DIFFERENT IN THE FINANCIAL SYSTEMS OF THE EU AND CIS COUNTRIES PDF (Українська)
В С Будкін 243-247
ЗОВНІШНЯ СТАБІЛЬНІСТЬ ГРИВНІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ РОЗГОРТАННЯ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ PDF (Українська)
З О Луцишин, О Ю Мелих 248-258
ГЕНЕЗИС ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ НОВИХ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ PDF (Українська)
О І Ступницький 259-267
КОНВЕРГЕНЦІЯ МАРКЕТИНГУ ТА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ PDF (Українська)
О В Дикий 268-273
КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА ЯК ЗАПОРУКА ВЕДЕННЯ УСПІШНОЇ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Українська)
О А Приятельчук 274-275
FOREIGN INVESTMENT IN UKRAINIAN LAND MARKET PDF (Українська)
В С Карп, Є Сердюк 276-280
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗ- ВИТКУ УГОРЩИНИ Й УКРАЇНИ (1990-2005рр.) PDF (Українська)
О О Сльозко 281-282
STRUCTURE-FORMING EFFECTS OF CUSTOMS UNION PDF (Українська)
О О Шнирков 283-288
МОТИВИ ПРИПЛИВУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ПОЛЬЩУ – РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF (Українська)
П Сьеміонтковскі 289-294
ФІНАНСОВО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС PDF (Українська)
І Г Вовк 295-302
ВИЗНАЧЕННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ З УРАХУВАННЯМ ПЛАТЕЖІВ РОЯЛТІ PDF (Українська)
І В Шинкаренко 303-310
ВЗАЄМОЗВ΄ЯЗОК КОРОТКОСТРОКОВИХ БІЗНЕС- ЦИКЛІВ В ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ, РОСІЇ ТА ЄС PDF (Українська)
В А Даниленко 311-317
ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ PDF (Українська)
А І Гулей 318-323
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ PDF (Українська)
А М Фрасенюк 324-329
БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ ТРАНЗИТИВНИХ КРАЇН В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС (НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ, ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНИ) PDF (Українська)
А В Терес 330-338
ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТВОРЕНЯ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТАКОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕЯКИХ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ PDF (Українська)
Ю В Луценко 206-215


ISSN: 2308-6912