Vol 2, No 87 (2009)

Actual Problems of International Relations

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/apmv.2009.87.2

-

Table of Contents

Article

ІДЕЯ НОВОГО ДОГОВОРУ ЩОДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ PDF (Українська)
С П Галака
НОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПОРЯДОК: CТРУКТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ PDF (Українська)
О А Коппель, З Кісільова
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ БІЛЯ ВИТОКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ: РОЛЬ, ПРІОРИТЕТИ, СУПЕРЕЧНОСТІ PDF (Українська)
А В Грубінко
СТАНДАРТИ РАДИ ЄВРОПИ У СТАНОВЛЕННІ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМЕНА В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ ЧЛЕНАХ РАДИ ЄВРОПИ PDF (Українська)
Л Лещенко
ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF (Українська)
О Ю Запорожець
ГУМАНІТАРНИЙ ЧИННИК УКРАЇНСЬКО- ГРУЗИНСЬКОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА PDF (Українська)
А Анджапарідзе
ЦЕНТРАЛЬНО-АЗІЙСЬКИЙ Й ПІВДЕННО-КАВКАЗЬКИЙ ВЕКТОРИ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ PDF (Українська)
А Г Цибуляк
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВО- ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF (Українська)
О М Бойченко
ІЛЮЗІЇ ТА РЕАЛІЇ БРЕНДУ «УКРАЇНА» PDF (Українська)
Н В Карпенко
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ ІСПАНІЇ ПІСЛЯ ВИБОРІВ ДО ЄВРОПАРЛАМЕНТУ 2009 РОКУ PDF (Українська)
М В Корчака
ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ СПІВПРАЦІ МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ І УКРАЇНОЮ В СФЕРІ ПРОСТОРУ СВОБОДИ БЕЗПЕКИ І ПРАВОСУДДЯ PDF (Українська)
В І Муравйов, О М Шпакович
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИОКРЕМЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КРИМІНОЛОГІЇ ТЕРОРИЗМУ ЯК НАПРЯМУ НАУКИ КРИМІНОЛОГІЯ PDF (Українська)
В Ф Антипенко, А В Антипенко
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БАНКИ І БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ PDF (Українська)
В І Дяченко
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАСНУВАННЯ СПІЛЬНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРИТУЛКУ: ГАРМОНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ПРАВА ПРИТУЛКУ PDF (Українська)
З Макаруха
ВПЛИВ АНТИДЕМПІНГОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ НА ПРАВО КИТАЮ PDF (Українська)
Юхао Лі
ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ, СВОБОДИ І БЕЗПЕКИ PDF (Українська)
Я Костюченко
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ PDF (Українська)
Д О Філіпенко
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЕКТИ УКРАЇНА – ЄС: ВНЕСОК ДОНЕЧЧИНИ PDF (Українська)
О В Крапівін
СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ БОРГОВИХ КРИЗ PDF (Українська)
В І Мазуренко
АНАЛІЗ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ КРАЇНИ З ТОЧКИ ЗОРУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ PDF (Українська)
А В Негода
ОЦІНКА СУЧАСНИХ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ НАУКОВИХ РОЗВІДОК У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КРИЗОВИМ ЯВИЩАМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF (Українська)
В Є Поліванов, О О Кощеєв, Н О Дмитрієва
ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИ ЧЛЕНСТВА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ PDF (Українська)
О В Кузнецов
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ PDF (Українська)
М Е Прохорова, Д Г Макаренко
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАХОДИ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF (Українська)
С В Мицюк
ЕКОЛОГІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ ЄС НА СХІД ТА ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Ю С Бут
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ ПІД ВПЛИВОМ ІННОВАЦІЙ PDF (Українська)
А М Фрасинюк
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ОБМІНІ ТЕХНОЛОГІЯМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF (Українська)
Т Мамедова


ISSN: 2308-6912