Vol 1, No 88 (2010)

Actual Problems of International Relations

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/apmv.2010.88.1

-

Table of Contents

Article

РЕГІОНАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ТУРЕЧЧИНИ В РАМКАХ КОНФЛІКТУ НА ПІВНІЧНОМУ КАВКАЗІ PDF (Українська)
І Сапицька
ПОЛЬСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА PDF (Українська)
О Панаріна
ДЕСТРУКТИВНА СИЛА МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ ТА СВІТОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВ PDF (Українська)
К Тимінська
ТУРЕЦЬКО-ГРЕЦЬКІ ВІДНОСИНИ: КОНФЛІКТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ PDF (Українська)
Р Чубарова
МОДЕЛІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ФРАНЦІЇ PDF (Українська)
О Шаповалова
КОНСОЛІДАЦІЯ ДЕМОКРАТІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ КУРС УКРАЇНИ PDF (Українська)
О Пилявець
ПОЛІТИКА ФРАНЦІЇ В СФЕРІ ТРАНСАТЛАНТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF (Українська)
В Колесникова
ИРАК В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ ВЕЛИКОЙ БРИ- ТАНИИ (СЕНТЯБРЬ 2001 – МАРТ 2003) PDF (Українська)
В Лейман
РОЗВИТОК АМЕРИКАНО-ЯПОНСЬКОГО СОЮЗУ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ПОДІЙ 11 ВЕРЕСНЯ 2001 РОКУ PDF (Українська)
І Семеніст
США І ВРЕГУЛЮВАННЯ ДАРФУРСЬКОГО КОНФЛІКТУ PDF (Українська)
Б Черкас
КОНЦЕПТ «ЛІГА ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВ» У АМЕРИКАНСЬКИХ ПЛАНАХ НОВОГО СВІТОУСТРОЮ PDF (Українська)
К Варламова
COLLABORATION OF UKRAINE AND FRANCE IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PDF (Українська)
V Vasilyuk
МОЖЛИВІ ЗМІНИ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЯДЕРНІЙ ДОКТРИНІ ПІСЛЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2008 РОКУ У США PDF (Українська)
В Вишньов
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЗАЄМНОГО СТРИМУВАННЯ РОСІЇ І США PDF (Українська)
М Капируля
БЕЗПЕКОВА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ: ВІДНОСИНИ З НАТО PDF (Українська)
Г Мінгазутдінова
РАТИФІКАЦІЯ ЛІСАБОНСЬКОЇ УГОДИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF (Українська)
Я Сливка
ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ PDF (Українська)
Х Фогел
НОВІ АКЦЕНТИ В ПРОБЛЕМАТИЦІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ PDF (Українська)
Т Мирович
АСИМЕТРІЯ КАНАДСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИН У ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ PDF (Українська)
Н Осташ
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ФАКТОР В СИСТЕМІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ФРН PDF (Українська)
Л Примаченко
ПІРАТСТВО – ЧЕРГОВА ЗАГРОЗА МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ? PDF (Українська)
Ю Цирфа
АФГАНСЬКА ПРОБЛЕМА В РЕГІОНАЛЬНИХ І СВІТОВИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ PDF (Українська)
І Дорофей
БОЛІВАРІАНСЬКИЙ РУХ У КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ ЯК ЧИННИК МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН РЕГІОНУ PDF (Українська)
Л Кияниця
КОНЦЕПТ НАДНАЦІОНАЛЬНІСТЬ В СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ТЕОРІЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF (Українська)
А Сапсай
СПІВПРАЦЯ ЧЕХІЇ З ДЕРЖАВАМИ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ PDF (Українська)
К Полівода
ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ МИТНОГО СОЮЗУ В РАМКАХ СПІВРОБІТНИЦТВА РСАДПЗ PDF (Українська)
А Варенко
КУЛЬТУРНИЙ ВИМІР СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЄС PDF (Українська)
Т Ковальчук
УКРАЇНА У МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНІЙ СТРАТИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВ PDF (Українська)
І Черінько
СПІЛЬНА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН ЄС PDF (Українська)
Ю Шелковнікова
НОВІ ІНІЦІАТИВИ ФРАНЦІЇ ЩОДО БАГАТОСТОРОННЬОЇ ДИПЛОМАТІЇ PDF (Українська)
Н Балюк
ВІЙСЬКОВА СКЛАДОВА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
С Глібова
ПРАВО НАЦІЙ НА САМОВИЗНАЧЕННЯ: КОСОВО – ПОЧАТОК ЧИ ПРОДОВЖЕННЯ? PDF (Українська)
С Небрат
ЛІСАБОНСЬКИЙ ДОГОВІР: ЧИ МАЄ МАЙБУТНЄ ЄС? PDF (Українська)
О Радлінська
СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ПОЛІТИКА ЄС PDF (Українська)
В Шкарупа
РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДАЧ ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО БОРОТЬБУ З АКТАМИ ЯДЕРНОГО ТЕРОРИЗМУ PDF (Українська)
А Льовін
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ БІЖЕНЦІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД КОНТРОЛЕМ ОДНІЄЇ ЗІ СТОРІН МІЖНАРОДНОГО ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ PDF (Українська)
О Поєдинок
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У МІЖНАРОДНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ПРАВІ PDF (Українська)
А Кориневич
ПРИНЦИП ПЕРЕСТОРОГИ У МІЖНАРОДНОМУ ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВІ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ PDF (Українська)
М Бездєнєжна
ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ТРИБУНАЛІВ НА ЗВИЧАЄВЕ МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО PDF (Українська)
Ю Іоффе
ДВОСТОРОННІ МІЖДЕРЖАВНІ ДОГОВОРИ – НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ МЕХАНІЗМ МІЖНАРОДНО- ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДВОСТОРОННІХ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН PDF (Українська)
Г Смирнова
ФОРМАЛЬНІ ПІДСТАВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ PDF (Українська)
Є Баданова
АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА РЕГУЛЮВАННЯ СЕПАРАТИЗМУ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ PDF (Українська)
Ю Забродська
ВИЗНАЧЕННЯ ПІРАТСТВА В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ PDF (Українська)
О Леонідова
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ PDF (Українська)
А Вітковська
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ PDF (Українська)
Л Дужич
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ PDF (Українська)
О Руда
КОНСУЛЬСЬКИЙ ЗАХИСТ ОСІБ, ЯКІ ЗВИНУВАЧУЮТЬСЯ У ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІЙ ЗІ ШПИГУНСТВОМ ТА ЗАГРОЗІ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ PDF (Українська)
О Святун
УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ЗА ВІДЕНСЬКОЮ КОНВЕНЦІЄЮ 1980 РОКУ І ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF (Українська)
А Фіногін
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF (Українська)
Д Кулик
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ PDF (Українська)
С Серьогін
ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПУ ДИСПОЗИТИВНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Я Сахно
ВИБОРИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПЕРЕХОДУ ДО СТАЛОЇ ДЕМОКРАТІЇ PDF (Українська)
Д Філіпенко
РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ УГОД У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЄС PDF (Українська)
Є Троян
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ТЕРИТОРІЮ ЄС ТА ЇХ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ PDF (Українська)
Т Яценко
СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF (Українська)
І Шинкаренко
СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА ТА ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF (Українська)
О Зелінський
АДАПТАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ PDF (Українська)
Ю Найда
ПРОБЛЕМИ КОНВЕРГЕНЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ СОЮЗІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ PDF (Українська)
Є Різніченко
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Ю Телятнікова
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF (Українська)
К Маркевич
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БАНКІВ ЄВРОПИ ЯК МЕТОД ЇХ ПОРЯТУНКУ: ДОСВІД США ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF (Українська)
К Полінчук
НЕГАТИВНИЙ ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF (Українська)
С Ковальчук
ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ВПЛИВУ РОСІЙСЬКОЇ КОМПАНІЇ «ГАЗПРОМ» НА КРАЇНИ ЄВРОПИ PDF (Українська)
А Чередниченко
СУЧАСНІ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ У INTERNET: НЕЗАДІЯНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ PDF (Українська)
В Алфьоров
ОЦІНКА ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF (Українська)
І Левківський
ПЕРЕВАГИ ВИНЕСЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МЕЖІ НАЦІОНАЛЬНИХ КОРДОНІВ ДЛЯ ТНК PDF (Українська)
Ю Ліневич
РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСФЕРНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В КРАЇНАХ З РІЗНИМ РІВНЕМ РОЗВИТКУ PDF (Українська)
Т Балюк
АНАЛІТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ІНВЕСТИЦІЯМИ У КОМЕРЦІЙНУ НЕРУХОМІСТЬ PDF (Українська)
Р Співак
ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ В БАНКІВСЬКОМУ БІЗНЕСІ: ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ Й РЕГУЛЮВАННЯ PDF (Українська)
А Фрасинюк
ХВИЛЬОВИЙ АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ США В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 2008 РОКУ PDF (Українська)
С Золотухін
ГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОХІДНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОБЛІГАЦІЙ США ТА КРАЇН ЗОНИ ЄВРО PDF (Українська)
А Нанавов
АМЕРИКАНСЬКА ВАЛЮТА В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОГНОЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ США PDF (Українська)
І Шевченко
СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА: ВИРОК ЧИ ВИКЛИК СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Н Яшна
КОРЕЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО РИНКУ АКЦІЙ: ДОСВІД КРИЗОВОГО ПЕРІОДУ PDF (Українська)
О Заліско
МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КРИЗА І ЇЇ ВПЛИВ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ PDF (Українська)
А Поляков
СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ PDF (Українська)
Г Богомолова
СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ PDF (Українська)
О Бойко
ЦІНОВА ЧУТЛИВІСТЬ СПОЖИВАЧІВ ЯК ФАКТОР, ЩО ВПЛИВАЄ НА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІРМИ PDF (Українська)
В Лисенко
ПЕРСПЕКТИВИ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЛІДЕРСТВА КИТАЮ PDF (Українська)
А Миколенко
НОВІ РЕАЛІЇ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО СОТ PDF (Українська)
Є Мельник
ПЕРСПЕКТИВИ МЕРЕЖЕВОГО МАРКЕТИНГУ PDF (Українська)
С Шаповал
ВПЛИВ ГАТТ/СОТ НА СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ PDF (Українська)
В Токменко
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОМУ ПОЗИЦІОНУВАННІ ДЕРЖАВИ PDF (Українська)
Ж О Панченко
МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF (Українська)
Н Бальцій
ЄВРОАТЛАНТИЧНІ ПРАГНЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ У ЄВРОПІ PDF (Українська)
Р Огризко
ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF (Українська)
О Дацюк
МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СПЕЦОПЕРАЦІЯХ ПІД ЧАС ГРУЗИНО-ОСЕТИНО- РОСІЙСКОГО КОНФЛІКТУ PDF (Українська)
Г Дженкова
МАНІПУЛЯТИВНІ ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ВІЙСЬКОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF (Українська)
К Коротаєва
ДИНАМІКА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ (2007-08) PDF (Українська)
М Кравчук
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ PDF (Українська)
А Матвієць
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПОШУКИ КОНСЕНСУСУ PDF (Українська)
О Михальська
ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОРПОРАЦІЙ ФРН ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ PDF (Українська)
А Носенко
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ США У 2008 РОЦІ PDF (Українська)
Є Огризко
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
О Опанасюк
ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА КОРОЛІВСТВА ІСПАНІЯ В АЗІЙСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНІ PDF (Українська)
О Осадчук
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРОТИСТОЯННЯ ЗА 2008 РІК PDF (Українська)
М М Рижков, І Поліщук
КІБЕРТЕРОРИЗМ ЯК ЗАГРОЗА МІЖНАРОДНІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ PDF (Українська)
К Сербіна
БРЕНДІНГ АВСТРАЛІЇ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ (ТЕХНОЛОГІЯ ПРОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ) PDF (Українська)
Ю Ткачова
ІНФОРМАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США PDF (Українська)
Ю Мазурець
ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Українська)
А Сенніков
ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ PDF (Українська)
Д Яровий
ІМІДЖЕВИЙ РЕЙТИНГ ПРОВІДНИХ PR-АГЕНЦІЙ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖНИХ КОМПАНІЙ PDF (Українська)
О Андрійченко


ISSN: 2308-6912