Vol 1, No 100 (2011)

Actual Problems of International Relations

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/apmv.2011.100.1

-

Table of Contents

Article

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ПІІ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ PDF (Українська)
С. Котлюба
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ К.І.ГРИЩЕНКА PDF (Українська)
К. І. ГРИЩЕНКО
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО PDF (Українська)
В М ВЕЧЕРКО
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО PDF (Українська)
В. C. ЛУК’ЯНОВ
ВИСТУП ЗАСТУПНИКА МІНІСТРА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ П.А.КЛІМКІНА PDF (Українська)
П. А. КЛІМКІН
СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ВИЯВ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF (Українська)
В. Копійка В. Копійка
ТРИЛЕМА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF (Українська)
О. І. Шнирков
ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF (Українська)
І. Я. Тодоров
ПЕРЕДУМОВИ І ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС PDF (Українська)
А. С. Філіпенко
УКРАЇНА У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF (Українська)
В. А. Манжола В.А., С. В. Андрущенко, К. Ю. Денисенко
СУПЕРЕЧНОСТІ ФОРМУВАННЯ СПІЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ЄС PDF (Українська)
Є. А. Макаренко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕСИЛОВИХ ВПЛИВІВ PDF (Українська)
М. М. Рижков, Г. А. Піскорська
ВИКОНАННЯ УКРАЇНОЮ ПЛАНУ ДІЙ З ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЄС ВІЗОВОГО РЕЖИМУ: ПЕРШІ УСПІХИ ТА ВИКЛИКИ PDF (Українська)
І. В. Артьомов
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF (Українська)
Г. Г. Динис
ЧЕСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ МІЖДЕРЖАВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ PDF (Українська)
В. І. Андрейко
СЕРЬЕЗНЫЙ ОЧАГ КОНФЛИКТА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ PDF (Українська)
Я. М. Велиев
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО: ЗАХИСТ ПРАВА НА ЖИТТЯ PDF (Українська)
М. М. Гнатовський
МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ У СВІТОГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОСТОРІ (НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН) PDF (Українська)
В. П. Мазуренко, К. С. Кондратчук
ЄВРОЗОНА В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: АСПЕКТИ КРИЗОВОГО РОЗВИТКУ PDF (Українська)
Н. В. Резнікова
КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ PDF (Українська)
Н. Ф. Сербіна, О. П. Кучмій
АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF (Українська)
К. В. Смирнова
ПОЛІТИКА СУСІДСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF (Українська)
О. О. Гріненко
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КУРС - НАДІЙНИЙ МЕХАНІЗМ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF (Українська)
А. Г. Гуменюк
ЗАСТОСУВАННЯ ГРАВІТАЦІЙНОЇ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС НА ТОВАРООБІГ PDF (Українська)
Н. М. Рилач
КОНЦЕПЦІЯ КООПЕРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ БЕЗПЕКОВОМУ КОНТЕКСТІ PDF (Українська)
О. Л. Хилько
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОН ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ PDF (Українська)
О. Ю. Анісімова
ВПЛИВ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОСОЮЗОМ НА ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ PDF (Українська)
І. А. Березовська І.А.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ТУРЕЦЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ В РАМКАХ СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ PDF (Українська)
М. П. Хмара
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ ЄС ЩОДО СУСІДНІХ ДЕРЖАВ PDF (Українська)
В. Б. Дальський
УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ДОГОВОРІ ПРО ЗАСНУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА: ПЕРСПЕКТИВИ І ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ PDF (Українська)
А. О. Кориневич
ФОРМУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ У РАМКАХ СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF (Українська)
І. Г. Лебедь
РЕАДМІСІЯ ЯК ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС PDF (Українська)
Л. В. Ананко
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ PDF (Українська)
Н. Г. Гнатенко
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
К. В. Козловский
JUDICIAL REVIEW OF THE EUROPEAN COMMISSION’S DECISIONS IN THE FIELD OF MERGER CONTROL: LESSONS TO BE LEARNED FOR UKRAINE PDF (Українська)
T. Rogach T.
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВЕКТОР УКРАЇНИ: МИТНИЙ СОЮЗ ЧИ ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ? PDF (Українська)
Л. О. Харкова
МІЖНАРОДНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОМІРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРАВІ PDF (Українська)
Д. В. Чорнобай
ПОДАТКОВА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ СПІЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF (Українська)
І. В. Шинкаренко
МІСЦЕ ЄС У ГЕОПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ ІНДІЇ ТА ЯДЕРНИЙ ФАКТОР PDF (Українська)
І. І. Ястремська
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО В РАМКАХ ПРОГРАМИ «ЄВРОПА «2020» PDF (Українська)
А. Ю. Карпець


ISSN: 2308-6912