Vol 1, No 101 (2011)

Actual Problems of International Relations

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/apmv.2011.101.1

-

Table of Contents

Article

КОНФЛІКТОГЕННІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ: ІСТОРІЯ Й СУЧАСНІСТЬ PDF (Українська)
В. І. Головченко
ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЮЛІАНА РОМАНЧУКА ЯК ВИЯВ ЄВРОПЕЙСЬКОСТІ В ПОЛІТИЦІ PDF (Українська)
І. А. Мельник
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ІНДІЇ ТА ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ PDF (Українська)
П. М. Ігнатьєв
ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ КОНФЛІКТ В ШОТЛАНДІЇ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН PDF (Українська)
О. С. Кучик, І. Чабан
ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ PDF (Українська)
О. Г. Лекаренко
ПІВДЕННОТИРОЛЬСЬКИЙ СЕПАРАТИЗМ В ІТАЛІЇ PDF (Українська)
І. О. Мінгазутдінов
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ ОБСТАНОВКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF (Українська)
О. В. Феденко
ЕВОЛЮЦІЯ УЧАСТІ ПОЛЬЩІ В МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ PDF (Українська)
С. О. Маковський
УКРАЇНСЬКО-ІРАНСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ PDF (Українська)
Р. К. Петюр Р.К.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНИ З ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНИМ АЛЬЯНСОМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАВЛЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ОРГАНІЗАЦІЇ PDF (Українська)
Я. І. Тимків
ПРОБЛЕМА НАРКОТРАФІКУ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ PDF (Українська)
І. О. Волошенко
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ НАТО: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF (Українська)
А. О. Рубцов
ГЕОПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІІ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН PDF (Українська)
Т. Тітаренко Т.
ВПЛИВ АКТІВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ВНУТРІШНІ ПРАВОПОРЯДКИ ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ PDF (Українська)
О. М. Шпакович
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ В ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF (Українська)
В. І. Дяченко
СПІЛЬНА МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄС: ЗАСАДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF (Українська)
М. О. Cаракуца, М. Рабінович
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТРОПОГЕНЕЗА И ФУДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА БЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ PDF (Українська)
В. Н. Хонин
ДОСВІД УНІФІКАЦІЇ В СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ПІД ЕГІДОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ АМЕРИКАНСЬКИХ ДЕРЖАВ PDF (Українська)
Г. А. Цірат
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ «M&A» В ПРАВІ ЗАХІДНИХ ДЕРЖАВ PDF (Українська)
C. В. Вербов
аспірант кафедри міжнародного права Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі PDF (Українська)
Л. С. Мажар
СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМ ТРИБУНАЛОМ КОЛИШНЬОЇ ЮГОСЛАВІЇ ЯК УМОВА НОРМАЛІЗАЦІЇ ВІДНОСИН СОЮЗНОЇ РЕСПУБЛІКИ ЮГОСЛАВІЯ ЗІ СВІТОМ PDF (Українська)
І. М Сагай
ДОГОВІРНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМ ЯДЕРНИМ ПАЛИВОМ ТА РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ PDF (Українська)
А. Запорозчук
КЛІЄНТЕЛІЗМ В НЕОЛІБЕРАЛЬНИХ РЕФОРМАХ КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ PDF (Українська)
О. І. Ткач
ТЕНДЕНЦІЇ ТА МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ PDF (Українська)
В. С. Голубчук
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ПОЛІТИЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ PDF (Українська)
А. О. Тлуста


ISSN: 2308-6912