Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 106 (2012): Actual Problems of International Relations CONCEPTUAL APPROACH TO RECONCILIATION OF THE CONTROVERSIAL LINKS BETWEEN INTERNATIONAL ACCOUNTS Abstract   PDF
Oleksiy Kirichenko
 
Vol 1, No 106 (2012): Actual Problems of International Relations GLOBAL IMBALANCES BEFORE AND AFTER THE GLOBAL CRISES Abstract   PDF
Olga Anisimova
 
Vol 1, No 106 (2012): Actual Problems of International Relations INTERNATIONAL LABOR MIGRATION IN A PERIOD OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS Abstract   PDF
Yuliya Tsevukh
 
Vol 1, No 115 (2013): Actual Problems of International Relations ОСОБЛИВОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІЙН Abstract   PDF (Українська)
Ю. Ф. Гудзь
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ С ЕС И ЕЭП В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Abstract   PDF (Russian)
М. Г. Никитина, И. И. Зубейко
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ УЧАСТІ УКРАЇНИ У ЗОНІ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ СНД Abstract   PDF (Українська)
А. С. Філіпенко, В. В. Кузьмяк
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations ВЕКТОРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
В. Є. Куриляк
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations ТОРГОВЕЛЬНІ ПОТОКИ ТА МИТНІ ТАРИФИ ЯК ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В РЕГІОНІ СНД Abstract   PDF (Українська)
О. А. Чугаєв
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ В МЕХАНІЗМАХ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН СНД Abstract   PDF (Українська)
К. А. Фліссак
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА ТЕРЕНАХ СНД Abstract   PDF (Українська)
І. Є. Голубій
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ЇЇ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СПРЯМУВАНЬ Abstract   PDF (Українська)
О. В. Ханова, К. В. Давтян
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ УГОРЩИНИ НА КОРЕГУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ Abstract   PDF (Українська)
О. В. Журавльов, Я. В. Шляхова
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations ПОРІВНЯЛЬНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНСЬКОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ Abstract   PDF (Українська)
Ю.. В Ілясова, М. І. Пучкова
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations ВПЛИВ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ НА МІСЦЕ УКРАЇНИ В ГЕОЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ Abstract   PDF (Українська)
Л. О. Кібальник, І. С. Подолян
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТОРГОВИХ УГОД Abstract   PDF (Українська)
К. В. Ковтонюк
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations КОНВЕРГЕНЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО РЫНКА Abstract   PDF (Russian)
Т. С. Медведкин
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ПОСТКРИЗИСНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ Abstract   PDF (Russian)
Е. А. Медведкина
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ Abstract   PDF (Українська)
І. О. Криворотько
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СТРАНАХ-УЧАСТНИЦАХ ГУАМ (НА ПРИМЕРЕ УКРАИНЫ И ГРУЗИИ) Abstract   PDF (Russian)
О. Б. Ярош, Э. А. Митина
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: НАПРЯМИ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ Abstract   PDF (Українська)
А. М. Михайлов
 
Vol 2, No 113 (2013): Actual Problems of International Relations ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
Є. І. Осадчий, К. Е. Гафарова
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations МЕХАНІЗМ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ (на прикладі університетів США) Abstract   PDF (Українська)
В. А. Вергун, О. І. Ступницький
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations СВІТОВІ ФІНАНСИ: ПОСИЛЕННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ДИСБАЛАНСІВ Abstract   PDF (Українська)
О. І. Рогач
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВХОДЖЕННЯ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЕКОНОМІК Abstract   PDF (Українська)
О. В. Сніжко
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ДИНАМІЧНІ ЕФЕКТИ СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ Abstract   PDF (Українська)
Ю. І. Біленко
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations К ВОПРОСУ О ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗОВ АНАЛИТИКОВ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ Abstract   PDF (Українська)
А. А. Джусов
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЮ ЗА РУХОМ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ВОЛАТИЛЬНОСТІ: РИЗИКИ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
О.. А Іващенко
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНИХ РИНКІВ В УМОВАХ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
В. П. Мазуренко, Ю. В. Гойнік
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ВАЛЮТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД Abstract   PDF (Українська)
О. Ю. Мелих
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОКАЗНИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ КРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
І. В. Михайляк
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСТИХ ТЕХНОЛОГІЙ МІЖНАРОДНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ Abstract   PDF (Українська)
О. А. Приятельчук
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ЕКОНОМІЧНА ЕКСПАНСІЯ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО КАРКАСУ МІЖКРАЇНОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ Abstract   PDF (Українська)
Н. В. Резнікова
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ГРУПУВАННЯ КРАЇН ЗА ЯКІСНИМИ ТА КІЛЬКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ, ЯК ВИХІДНА ОСНОВА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Abstract   PDF (Українська)
С. Е. Сардак
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Л. А. Яремко
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations КОГНІТИВНІ ОБМЕЖЕННЯ У РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ Abstract   PDF (Українська)
Г. С. Буряк
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ Abstract   PDF (Українська)
О. Д. Гоєр
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНУ ІННОВАЦІЙНУ СИСТЕМУ Abstract   PDF (Українська)
Н. М. Рилач
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Abstract   PDF (Українська)
Ю. В. Корнєєва
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations КЛАСИФІКАЦІЯ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ Abstract   PDF (Українська)
М. П. Хмара
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations КОМЕРЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ РОЗШИРЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Abstract   PDF (Українська)
А. М. Михайлов, О. В. Кабанець
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ІНДЕКС ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ Abstract   PDF (Українська)
М. І. Волянська
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОШИРЕННЯ ІСЛАМСЬКОЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Abstract   PDF (Українська)
М. М. Гасанов
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ВАРІАТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО РЕАЛИЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ Abstract   PDF (Українська)
А. Я. Головко
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ НОВИХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇН АЗІЇ Abstract   PDF (Українська)
В. В. Косьміна
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations АНАЛІЗ СТАНУ ПОЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ У ПЕРШИХ МІСЯЦЯХ 2012 РОКУ Abstract   PDF (Українська)
М. Кочан
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ТЕОРІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ Abstract   PDF (Українська)
Н. В. Марущак
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Abstract   PDF (Українська)
М. О. Онопко
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ІНСТРУМЕНТИ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ Abstract   PDF (Українська)
К. В. Парипа
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ОБСЯГІВ НЕОФІЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Abstract   PDF (Українська)
А. С. Поліванцев
 
Vol 2, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ГЕНЕЗА ФІНАНСОВО-ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-БОРГОВОЇ КРИЗИ ЄВРОСОЮЗУ Abstract   PDF (Українська)
Є. Поштар
 
1 - 50 of 2250 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> 


ISSN: 2663-8959