Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 96 (2011): Actual Problems of International Relations РЕФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНА ПОВНОВАЖЕНЬ ОСНОВНИХ ОРГАНІВ ООН: ПОШУК ТА РОЗРОБКА НОВИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОЕКТІВ Abstract   PDF (Українська)
O. M. Shpakovych
 
Vol 2, No 103 (2011): Actual Problems of International Relations ГЛІБ МИКОЛАЙОВИЧ ЦВЄТКОВ - ЛЮДИНА З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ Abstract   PDF (Українська)
Л. В. Гайдуков
 
Vol 1, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations РОЗШИРЕННЯ ЕТНІЧНОГО СКЛАДУ КОРІННОГО НАСЕЛЕННЯ ТА ЗМІНА ЙОГО ДЕМОГРАФІЧНОГО РИТМУ ПІД ВПЛИВОМ МІГРАЦІЙНОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
Н. А. Гук
 
Vol 1, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ Abstract   PDF (Українська)
А. І. Зіміна
 
Vol 1, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД Abstract   PDF (Українська)
Ю. О. Коваленко
 
Vol 1, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations МІЖАРАБСЬКА ТОРГІВЛЯ ЯК ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН РЕГІОНУ Abstract   PDF (Українська)
Н. В. Резнікова
 
Vol 1, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ НОВИХ ІНДУСТРІАЛЬНИХ КРАЇН У МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ СІНГАПУРА) Abstract   PDF (Українська)
Н. В. Фомічова, А. О. Лук’яненко
 
Vol 1, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
Л. Г. Харсун
 
Vol 1, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Abstract   PDF (Українська)
О. В. Чернюк
 
Vol 2, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕСТИНАЦИИ Abstract   PDF (Русский)
С. М. Вязовик
 
Vol 2, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations ЕКОНОМІЧНА КОНВЕРГЕНЦІЯ ЄС В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕРІВНОМІРНОСТІ Abstract   PDF (Українська)
Л. С. Поліщук
 
Vol 2, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
В. С. Бєліков
 
Vol 2, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В ГЛОБАЛІЗОВАНІЙ ЕКОНОМІЦІ Abstract   PDF (Українська)
Р. Д. Стаканов
 
Vol 2, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
О. Г. Тонких
 
Vol 2, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations ГЕНЕЗИС СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ Abstract   PDF (Українська)
О. А. Турпетко
 
Vol 2, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Abstract   PDF (Українська)
Л. Б. Чайка-Петегирич
 
Vol 2, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations РЕГІОНАЛЬНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ Abstract   PDF (Українська)
П. П. Яремович
 
Vol 2, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Abstract   PDF (Українська)
Н. М. Рилач
 
Vol 2, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations МОДЕЛЮВАННЯ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
П. В. Константинов
 
Vol 2, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ Abstract   PDF (Українська)
І. В. Прохорчук
 
Vol 2, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations ВПЛИВ СОТ НА СТРАХУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
Р. О. Пушко
 
Vol 2, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ Abstract   PDF (Українська)
Є. І. Різниченко
 
Vol 2, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations ВПЛИВ МИТНИХ СОЮЗІВ НА СТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ В КРАЇНАХ-УЧАСНИЦЯХ Abstract   PDF (Українська)
Л. О. Харкова
 
Vol 2, No 110 (2012): Actual Problems of International Relations МІСЦЕ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ГЛОБАЛЬНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ (НА ПРИКЛАДІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ ЄС) Abstract   PDF (Українська)
О. В. Чернецька
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations КОСОВСЬКА КРИЗА І ПОЗИЦІЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЩОДО ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ Abstract   PDF (Українська)
В. Ю. Крушинський
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations «ОСОБЛИВІ ВІДНОСИНИ» ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР БРИТАНСЬКОЇ РОЛІ В ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОМУ АЛЬЯНСІ Abstract   PDF (Українська)
Н. Л. Яковенко
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ІНТЕГРАЦІЙНІ ІНСТИТУТИ В ПІВДЕННІЙ АЗІЇ І РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ІНДІЇ Abstract   PDF (Українська)
О. А. Борділовська
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ПЕРСПЕКТИВИ ПОЗАБЛОКОВОСТІ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ Abstract   PDF (Українська)
С. Г. Федуняк
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ПРИЙНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ ЯК НАУКА Abstract   PDF (Українська)
І. І. Жовква
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ІДЕОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ У СУЧАСНОМУ СВІТІ Abstract   PDF (Українська)
О. Ю. Запорожець
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations УКРАЇНСЬКО-НІДЕРЛАНДСЬКА СПІВПРАЦЯ ЯК СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
Р. А. Кривонос
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ВОДНОЕНЕРГЕТИЧНІ СУПЕРЕЧНОСТІ У ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНОЇ КРИХКОСТІ ШАНХАЙСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА Abstract   PDF (Українська)
К. В. Рубель
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ТЕОРЕТИКО-ІСТОРИЧНІ ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ Abstract   PDF (Українська)
Я. І. Тимків
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ТА ТЕНДЕНЦІЙ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВ АРАБСЬКОГО СВІТУ Abstract   PDF (Українська)
П. В. Бовсунівський
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА Abstract   PDF (Українська)
С. О. Маковський, А. В. Макаров
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КИТАЇ ЗАСОБАМИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ Abstract   PDF (Українська)
Н. О. Піпченко
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ОБСЄ В ЄВРОАТЛАНТИЧНІЙ МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ Abstract   PDF (Українська)
О. Л. Хилько
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations «КІБЕРВІЙНА» В ГЕОПОЛІТИЦІ Abstract   PDF (Українська)
Д. Братіна
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations AKTYWNOŚĆ KULTURALNA III RZECZPOSPOLITEJ W AZERBEJDŻANIE Abstract   PDF (Українська)
Tokarz Grzegorz
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ІНФОРМАЦІЙНА ЕКСПАНСІЯ В УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИНАХ Abstract   PDF (Українська)
О. М. Гаврилюк
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ЧИННИКИ ПОЛІТИЧНОЇ МІФОЛОГІЗАЦІЇ УКРАЇНИ У ПРОСТОРІ ВІДНОСИН «ЄС – РОСІЯ – КИТАЙ». Abstract   PDF (Українська)
Н. В. Карпенко
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ВЗАЄМОВПЛИВ ІСПАНІЇ ТА ІБЕРОАМЕРИКАНСЬКИХ КРАЇН У ДЕМОГРАФІЧНОМУ ВИМІРІ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ Abstract   PDF (Українська)
Т. О. Кулінич
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ВІДНОСИНИ КНР ІСУДАНУ В КОНТЕКСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ В ДАРФУРІ Abstract   PDF (Українська)
Б. О. Черкас
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ЗАПАДНОРУСИЗМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ Abstract   PDF (Русский)
В. А. Гулевич
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В РАМКАХ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ЗА «ВЕЛИКИМ ДОГОВОРОМ» Abstract   PDF (Українська)
О. В. Задорожній
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations УГОДА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СПІВТОВАРИСТВОМ ПРО РЕАДМІСІЮ ОСІБ: СТАН ВИКОНАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Abstract   PDF (Українська)
Е. В. Горян, С. В. Кутняк
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ОБ'ЄКТ БЕЗПЕКИ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ Abstract   PDF (Українська)
В. С. Ржевська
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНТРОПОГЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ НООСФЕРЫ ЗЕМЛИ Abstract   PDF (Русский)
В. Н. Хонин
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРІВ З АВІАЦІЙНИМ ОБЛАДНАННЯМ Abstract   PDF (Українська)
Г. В. Цірат
 
Vol 1, No 111 (2012): Actual Problems of International Relations УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ В ПРАКТИЦІ СУДУ ЄС Abstract   PDF (Українська)
І. А. Березовська
 
1 - 50 of 2250 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>