PORT BODØ CASE «THE GATE TO THE NORTH IN THE 21ST CENTURY»

O. V. Pidchosa, K. V. Neroda-Berezka

Анотація


Анотація. Стаття присвячена дослідженню основних
відмінностей у логістичних ланцюгах Норвегії і Росії з урахуванням
географії країн і характеристик маршрутів доставки. У даному
дослідженні також здійснюється аналіз сильних і слабких сторін,
можливостей і загроз (SWOT) морського порту Буде в контексті
майбутнього розвитку операцій на Крайній Півночі. У статті
представлені пропозиції щодо розбудови маркетингової стратегії
морського порту Буде з метою зміцнення його позицій як «Ідеального
(головного) сполучного вузла Крайньої Півночі».
Ключові слова: порт Буде, Північ, SWOT-аналіз, логістичні
ланцюги, маркетингова стратегія, інфраструктура.
Annotation. The article is devoted to investigation of the main
difference between Norway and Russia logistics chains considering
geography of the countries and delivery routes’ characteristics. The SWOT
(of the strengths, weaknesses, opportunities and threats) analysis of Bodø sea
port in relation to the forthcoming expanding operations within the High
North is also carried out. The article presents the suggestions for the marketing strategy of Bodø sea port aiming to strengthen its position as a
«Complete conjunction point of the High North».
Key words: port Bodø, North, SWOT analysis, logistic chains,
marketing strategy, infrastructure.
Аннотация. Статья посвящена исследованию основных различий
в логистических цепях Норвегии и России с учетом географии стран и
характеристик маршрутов доставки. В данном исследовании также
осуществляется анализ сильных и слабых сторон, возможностей и
угроз (SWOT) морского порта Будё в контексте предстоящего
развития операций на Крайнем Севере. В статье представлены
предложения по развитию маркетинговой стратегии морского порта
Будё с целью укрепления его позиции в качестве «Идеального
(основного) соединительного узла Крайнего Севера».
Ключевые слова: порт Будё, Север, SWOT-анализ, логистические
цепи, маркетинговая стратегия, инфраструкутра.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.