GLOBAL CHALLENGES AND ENHANCING ECONOMIC GOVERNANCE IN THE EU

Л. С. Поліщук

Abstract


Анотація. В статті проаналізовано сучасні виклики в розвитку світової економіки і торгівлі, що призводять до зростання ролі глобального регулювання з використанням багатосторонньої торговельної системи, охарактеризовано основні інструменти і механізми посилення економічного управління в Європейському Союзі, виокремлено етапи побудови справжнього Економічного і валютного союзу.
Ключові слова: глобальні виклики, СОТ, «Група двадцяти», Європейський Союз, економічне управління, Пакт зростання та зайнятості, Економічний і валютний союз.
Abstract. The paper analyzes the current challenges in the development of the world economy and trade, which lead to the growth of the influence of global governance with the global trading system, the characteristic of the basic tools and mechanisms to strengthen economic governance in the European Union, outlined the stages of construction of the Economic and Monetary Union.
Key words: Global Challenges, Security, "Group of Twenty", the European Union, economic governance, growth and employment pact, the Economic and Monetary Union.
Аннотация. В статье проанализированы современные вызовы в развитии мировой экономики и торговли, которые приводят к росту влияния глобального регулирования с использованием глобальной торговой системы; дана характеристика основным инструментам и механизмам усиления экономического управления в Европейском Союзе; очерчены этапы строительства настоящего Экономического и валютного союза.
Ключевые слова: глобальные вызовы, СОТ, «Группа двадцати», Европейский Союз, экономическое управление, Пакт роста и занятости, Экономический и валютный союз.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.