ГЛОБАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Набел Мохамед Бенмасуд

Abstract


У статті показано, що із розвитком глобалізації та підсиленням міжрегіональних зв’язків, зросла загроза збурень в економіці, що руйнують базові економічні відносини та породжують нові.

Ключові слова: міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталу, міжнародні фінанси, міжнародні валютні відносини, міжнародна міграція робочої сили, міжнародне науково-технічне співробітництво.

 

The article shows that the development of globalization and the strengthening inter-regional relations  increased threat of disturbances in the economy, that destroy the basic economic relations and generate new ones.

Key words: international trade, international capital flows, international finance, international monetary relations, international labor migration, international scientific and technical cooperation.

 

В статье показано, что с развитием глобализации и усилением межрегиональных связей, возросла угроза возмущений в экономике, которые разрушают базовые экономические отношения и порождают новые.

Ключевые слова: международная торговля, международное движение капитала, международные финансы, международные валютные отношения, международная миграция рабочей силы, международное научно-техническое сотрудничество.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.