Значення ефективної регіональної міграційної політики для максимізації макроекономічного ефекту міжнародної трудової міграції

Р Д Стаканов

Abstract


Стаття присвячена аналізу останніх тенденцій міжнародної трудової міграції її взаємозв’язку зі станом світового ринку праці, ролі трудових мігрантів в економічному розвитку приймаючих країн, а також національній та регіональній міграційній політиці приймаючих країн  

Ключові слова: міжнародна трудова міграція, регіональний консультаційний процес, міграційна політика, економічна криза, вільний рух робочої сили

 

The article analyzes recent trends in international labor migration in its relationship with the situation at the global labor market, the role of migrants in the economic development of the host countries, as well as national and regional migration policies of host countries

Keywords: international labor migration, regional consultation process, migration policy, economic crisis, free movement of labor

 

Статья посвящена анализу последних тенденций международной трудовой миграции, ее взаимосвязи с состоянием мирового рынка труда, роли трудовых мигрантов в экономическом развитии принимающих стран, а также национальной и региональной миграционной политике принимающих стран

Ключевые слова: международная трудовая миграция, региональный консультационный процесс, миграционная политика, экономический кризис, свободное движение рабочей силы.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.