ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

І Р Березовська, Д М Русак

Анотація


У статті розглянутоосновні засади формування і реалізації державної інформаційної політики. Запропоновано напрями вдосконалення державної інформаційної політики України, у відповідності до наявних викликів, загроз та сучасних тенденцій розвитку глобального інформаційного простору.

Ключові слова: державнаінформаційна політика, інформаційна безпека, інформаційний простір, інформаційне законодавство.

 

The article reviews the basic principles of the formation and implementation of state information policy. Outlines the directions of improvement of state information policy of Ukraine, according to the current challenges and current trends in the global information space.

Keywords: state information policy, information security, information space, information legislation.

 

В статье рассмотрены основные принципы формирования и реализации государственной информационной политики. Предложены направления совершенствования государственной информационной политики Украины, в соответствии с имеющимися вызовами, угрозами и современными тенденциями развития глобального информационного пространства.

Ключевые слова: государственная информационная политика,информационная безопасность, информационное пространство, информационное законодательство.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.