ДО ПИТАННЯ ПЕРЕХОДУ ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ДО ПРОЦЕСНОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ

О В Мороз

Анотація


Анотація. Розглянуто основні трансформації, які відбуваються при переході від функціонального до процесно-орієнтованого менеджменту, а саме ті моменти, що стосуються визначення бізнес-процесів, моделі управління, ІТ-архітектури та мов представлення. Сформульовано рекомендації щодо стратегії впровадження процесного стилю управління в організації.

Ключові слова: процесний підхід , еволюційний реінжиніринг, моделювання бізнес-процесів.

 

Annotation. The basic transformations that occur during the transition from functional to process-oriented management, namely with regard to the definition of business process, management model, IT architecture and representation languages, are considered. Recommendations concerning to the strategy of process management style implementation in the organization are formed.

Key words: process approach, evolutionary reengineering, business process modeling.

 

Аннотация. Рассмотрены основные трансформации, происходящие при переходе от функционального к процессно-ориентированному менеджменту, а именно те моменты, которые касаются определения бизнес-процессов, модели управления, ІТ-архитектури и языков представления. Сформулированы рекомендации относительно стратегии внедрения процессного стиля управления в организации.

Ключевые слова: процессный подход, эволюционный реинжиниринг, моделирование бизнес-процессов.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.