Інноваційний розвиток сфери послуг

Р А Заблоцька

Анотація


Анотація. Стаття присвячена виявленню основних тенденцій в інноваційному процесі в секторі послуг. Автор підкреслює, що інновації стають все більш вирішальне значення для конкурентоспроможності та продуктивності у сфері послуг. Крім того, інновації у сфері послуг характеризується властивостями, які відрізняються від тих, що в інших видах діяльності.

Ключові слова: інноваційний розвиток сфери послуг, сфера послуг, конкурентоспроможність, технологічні інновації, маркетингові інновації, управління інноваційними процесами.

 

Abstract. The article deals with the identification of main tendencies in the innovation process in the services sector. Among the main ideas of the author is that innovation is becoming increasingly decisive for competitiveness and performance in services. Furthermore, innovation in services is characterized by properties that are different from those found in other activities.

Keywords: innovative development of services, service, competitiveness, technological innovation, marketing innovation, management innovation processes.

 

Аннотация. Статья посвящена аналізу основных тенденций в инновационном процессе в секторе услуг. Автор утверждает, что инновации іграют все более решающее значение для конкурентоспособности и производительности в сфере услуг. Кроме того, инновации в сфере услуг характеризуется свойствами, которые отличаются от тех, что в других видах деятельности.

Ключевые слова: инновационное развитие сферы услуг, сфера услуг, конкурентоспособность, технологические инновации, маркетинговые инновации, управление инновационными процессами.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.