КЛАСИФІКАЦІЯ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ

М П Хмара, О П Хмара

Abstract


Анотація.  Виникнення  та  розповсюдження  кластерів  (локальних,

 

регіональних, національних, транскордонних і транс-континентальних систем) - це конвергенційні процеси (процеси зближення) розвитку сучасної економічної системи на базі територіально-виробничих комплексів.

 

Кластери як інтегровані утворення підприємств є глобальним явищем.

 

Ключові слова: кластеризація, кластерні угруповання, кластерна політика, високотехнологічні кластери.

 

 

 

Abstract. Occurrence and distribution of clusters (local, regional, national, cross-border and trans-continental systems) - is processes of convergence of the modern economic system based on clustering. Clusters as integrated education business is a global phenomenon.

 

Keywords: clustering, cluster grouping, cluster policy, high-tech clusters.

 

 

 

Аннотация. Возникновение и распространение кластеров (локальных,

 

региональных, национальных, трансграничных и транс-континентальных систем) - это конвергенционные процессы (процессы сближения) развития современной экономической системы на базе территориально-

 

производственных комплексов. Кластеры как интегрированные образования предприятий является глобальным явлением.

 

Ключевые слова: кластеризация, кластерные объединения, кластерная политика, высокотехнологичные кластеры.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.