ВЗАЄМНА КАУЗАЛЬНІСТЬ ЦІН НА НАФТУ ТА ВАЛЮТНИХ КУРСІВ

М В Лизун

Анотація


Анотація. Стрімке падіння цін нафти протягом 2015 року стало важливим детермінантом, що визначав економічну та геополітичну архітектуру світу. Кон'юнктура ринку нафти, що є чи не ключовим сировинним товаром сучасності, здійснює значний вплив на курси світових валют. В статті досліджено теоретичні та емпіричні аспекти взаємної каузальності цін нафти та валютних курсів, а також визначено їхній вплив на розвиток світової економіки.

Ключові слова: ринок нафти, валютний курс, ціна, каузальність, геополітика, ефект добробуту.

 

Annotation. Rapid reduction of the oil prices was an important factor that determines the geopolitical and economic architecture of the world in 2015. The oil market is probably the key commodity of our time with a significant impact on global exchange rates. The theoretical and empirical aspects of mutual causality of oil prices and exchange rates are considered in the paper; their impact on the global economy is analyzed.

Keywords: oil market, exchange rate, price, causality, geopolitics, trade conditions, the welfare effect.

 

Аннотация. Стремительное падение цен нефти в течение 2015 стало важным детерминантом, который определял экономическую и геополитическую архитектуру мира. Конъюнктура рынка нефти, являющейся едва ли не ключевым сырьевым товаром современности, оказывает значительное влияние на курсы мировых валют. В статье исследованы теоретические и эмпирические аспекты взаимной каузальности цен нефти и валютных курсов, а также определено их влияние на развитие мировой экономики.

Ключевые слова: рынок нефти, валютный курс, цена, каузальность, геополитика, эффект благосостояния.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.