ІННОВАЦІЙНІ ПОЗИЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

С В Сіденко

Анотація


Анотація. Позитивний розвиток інвестування в інноваційну діяльність ТНК підтверджує важливу стратегічну роль, яку відіграє науково-дослідна активність для цих компаній в контексті глобальної конкуренції і все більш прискореному технологічному прогресі. Найбільші з таких ТНК знаходяться в ЄС, США та Японії. Вони мають постійно здійснювати пошук інноваційних рішень та впроваджувати передові технології, щоб займати позиції лідерів. Дану статтю присвячено дослідженню інноваційних позицій європейських ТНК.
Ключові слова. ТНК, НДДКР, інноваційна діяльність, інвестиції, інвестиційна діяльність.


Annotation. The positive development of investment in innovation activities of TNCs confirms the important strategic role played by research and development activity for these companies in the context of global competition and increasingly rapid technological progress. The largest of these multinationals are based in the EU, US and Japan. They should constantly search for innovative solutions and introduce advanced technology to occupy the position of leadership. This article is dedicated to the research of innovative positions of European TNCs.
Key words. TNC, R&D, innovation activities, investment.


Аннотация. Позитивное развитие инвестирования в инновационную деятельность ТНК подтверждает важную стратегическую роль, которую играет научно-исследовательская активность для этих компаний в контексте глобальной конкуренции и все более ускоренном технологическом прогрессе.

Крупнейшие из таких ТНК находятся в ЕС, США и Японии. Они должны
постоянно осуществлять поиск инновационных решений и внедрять передовые
технологии, чтобы занимать лидирующие позиции. Данная статья посвящена
исследованию инновационных позиций европейских ТНК.
Ключевые слова. ТНК, НИОКР, инновационная деятельность,
инвестиции, инвестиционная деятельность.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.