КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД У СТРАТЕГІЇ ТРАНСКОРДОННОГО РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

М П Хмара

Анотація


Анотація. Впровадження стратегій місцевого економічного розвитку з використанням кластерної моделі - це діяльність, спрямована безпосередньо на розбудову економічної конкурентоспроможності регіону задля поліпшення його економічного становища. Кластерна модель - це інструмент, який посилює здатність громад поліпшувати свій рівень життя.

Ключові слова: кластеризація, кластерні угруповання, кластерна політика, високотехнологічні кластери, кластери.

 

Abstract. Implementation of strategies for local economic development using cluster model is an activity aimed directly at building economic competitiveness of the region to improve its economic situation. The cluster model is a tool that strengthens the ability of communities to improve their standard of living.

Keywords: clustering, cluster groups, cluster policy, high-tech clusters, clusters.

 

Аннотация. Внедрение стратегий местного экономического развития с использованием кластерной модели - это деятельность, направленная непосредственно на развитие экономической конкурентоспособности региона для улучшения его экономического положения. Кластерная модель - это инструмент, который усиливает способность общин улучшать свой уровень жизни.

Ключевые слова: кластеризация, кластерные группировки, кластерная политика, высокотехнологичные кластеры, кластеры.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.