РОЛЬ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ У СТАНОВЛЕННІ ТРАНСКОРДОНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ

М П Хмара

Анотація


Анотація. Формування високотехнологічних кластерів  є  важливим і об'єктивно  обумовленим  процесом,  який  сприяє  удосконаленню організаційно-виробничої  структури  економіки і  поліпшенню динаміки її  розвитку.

Ключові слова: кластеризація, кластерні угруповання, кластерна політика, високотехнологічні кластери, кластери.

 

Abstract. Formation of high-tech clusters is an important and objectively conditioned process that contributes to the improvement of organizational and production structure of the economy and improve the dynamics of its development.

Keywords: clustering, cluster groups, cluster policy, high-tech clusters, clusters.

 

Аннотация. Формирование высокотехнологических кластеров является важным и объективно обусловленным процессом, который содействует усовершенствованию организационно-производственной структуры экономики и улучшению динамики ее развития.

Ключевые слова: кластеризация,  кластерные  объединения,  кластерная  политика, высокотехнологичные кластеры, кластеры.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.