ГАЛУЗЕВА ГЕОСПЕЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ: РИНОК ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Н М Грущинська

Abstract


В статті розкриті особливості розвитку ринку генетично модифікованої продукції з урахуванням геотрансформаційних процесів сучасності, впливу четвертої промислової революції, необідністю активізації національної участі в світових глобальних технологічних процессах.

Ключові слова: технологічні устрої, глобалізація, генетично модифікована продукція, четверта промислова революція, генна інженерія.

 

The article revealed the features of the market genetically modified products based geotransformation present processes, the impact of the fourth industrial revolution enhance national participation in the global world of technological processes.

Keywords: technological structure, globalization, genetically modified products, the fourth industrial revolution, genetic engineering.

 

В статье раскрыты особенности развития рынка генетически модифицированной продукции с учетом геотрансформационных процессов современности, влияния четвертой промышленной революции, необходимостью активизации национального участия в мировых глобальных технологических процессах.

Ключевые слова: технологические уклады, глобализация, генетически модифицированная продукция, четвертая промышленная революция, генная инженерия.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.