СУЧАСНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЕКСПАНСІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ У КРАЇНАХ З НОВОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ

В В Батрименко

Abstract


Анотація. Стаття присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів впливу транснаціональних банків на конкурентне середовище фінансових ринків, що формуються. Розроблено систематизацію структурних змін у міжнародній банківській діяльності в умовах глобальної фінансової нестабільності, визначено основні тенденції глобалізації та транснаціоналізації банківської діяльності. Визначено можливі переваги, а також негативні наслідки процесів проникнення транснаціонального банківського капіталу для національної економіки.

Ключові слова: транснаціональні банки, фінансова система, конкурентне середовище, механізм регулювання банківської діяльності, державна політика стимулювання прямих інвестицій, проникнення іноземного банківського капіталу, країни з ринками, що формуються.

 

Abstract. The article investigates theoretical and practical aspects of the impact of transnational banks in the competitive environment in financial markets generated. Developed systematization of structural changes in international banking activity in the global financial instability, the main trends of globalization and transnationalization banking. Determined the potential benefits and negative effects of transnational processes penetration of banking capital for the national economy.

Keywords: transnational banks, the financial system, the competitive environment, the mechanism of banking regulation, state policy to encourage direct investment, penetration of foreign bank capital, emerging market systems.

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретических и практических аспектов влияния транснациональных банков на конкурентную среду формирующихся финансовых рынков. Разработана систематизация структурных изменений в международной банковской деятельности в условиях глобальной финансовой нестабильности, определены основные тенденции глобализации и транснационализации банковской деятельности. Определены возможные преимущества, а также негативные последствия процессов проникновения транснационального банковского капитала для национальной экономики.

Ключевые слова: транснациональные банки, финансовая система, конкурентная среда, механизм регулирования банковской деятельности, государственная политика стимулирования прямых инвестиций, проникновение иностранного банковского капитала, страны с формирующимися рынками.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.