ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ І УЧАСТЬ МІЖНАРОДНИХ ІНЖИНІРИНГОВИХ КОМПАНІЙ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ

Є І Ковтун

Abstract


Анотація. У даній статті розглянуто перебіг і розвиток нових і більш масштабних технологій і послуг в сучасному індустріальному суспільстві, а також вплив інжинірингових компаній на зростаючі вимоги сучасної промисловості. У статті автор освітлює вплив інжинірингу та значний економічний ефект від впровадження нових технологій в промисловості, що тіснять традиційні національні замкнуті цикли економіки в світлі розвитку електронної інфраструктури і електронних глобальних мереж, що вносять суттєві зміни в правила гри на глобальному ринку.

Ключові слова: системний підхід до управління в бізнес-інжинірингу, глобальні зміни економічних умов та розвиток нової економіки, електронні види взаємодії, електронна комерція та електронний бізнес, становлення нових економічних форм і організованих економічних полів.

 

Abstract. This article considers the progress and development of new and large-scale technologies and services in a modern industrial society, as well as influence of engineering companies on the increased demands of modern industry. In the article the author highlights the influence of engineering and significant economic effect from the introduction of new technologies in the industry displacing the traditional national closed cycles of the economy in the light of the development of electronic infrastructure and electronic global networks that make essential changes to the global market rules.

Keywords: systematic management approach in business-engineering, global changes in economic conditions and development of new economy, electronic interactions, e-commerce and e-business, emergence of new economic forms and organized economic fields.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.