Емпіричні методи країнознавчого дослідження

Р. А. Кривонос

Abstract


Глобалізація як спровокований стрімким розширенням технічних комунікативних можливостей процес ерозії географічних кордонів, соціальних та культурних систем, у т.ч. держав, а також збільшення можливостей руху осіб, інформації, грошей, товарів та послуг і формування єдиного глобального економічного простору тощо, сприяла зростанню на світовому освітньому ринку попиту на фахівців з міжнародною, у т.ч. мовною, регіонознавчою та країнознавчою підготовкою.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.