Міждисциплінарні дослідження міжнародної трудової міграції

Р. Д. Стаканов

Анотація


Дослідження міграції охоплюють причини і закономірності міграційних потоків, динаміку інтеграції іммігрантів та міграційну політику на ці явища [1]. Процес міжнародної трудової міграції тісно пов'язаний з економічними, етнічними, демографічними, релігійними та політичними чинниками, а також історико-географічними умовами.  Б. Євтух стверджує, що міграційна політика є структурним елементом державної етнополітики, таким чином, а сама міграція є не лише соціально-економічним, але і етнополітичним феноменом. На міждисциплінарності міграції також наполягали М. Каслс, Дж. Холлифилд [2] та Д. Массей [3]. В домінанті міждисциплінарності при вивченні міжнародної міграції знаходяться економічний, соціологічний і політологічний підходи. Виключно економічний підхід, який розглядає міграцію лише як переміщення фактора виробництва «робоча сила» обґрунтовувався теоріями «притягання-відштовхування» (Е. Равеншиайн), новою економічною теорією, теорію дуального ринку праці тощо [4].


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.