ОПТИМІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

О. П Хмара

Abstract


Анотація. Варто зазначити, що ОПК відноситься до стратегічно важливих комплексів у кожній країні, тому більшість компаній не розповсюджують інформацію про свої виробничі ланцюги.

Ключові слова: міжнародні виробничі мережі, фрагментація глобального виробництва, ланцюги створення вартості, оборонно-промисловий комплекс.

Аннотация. Стоит отметить, что ОПК относится к стратегически важным комплексам в каждой стране, поэтому большинство компаний не распространяют информацию о своих производственных цепях.

Ключевые слова: международные производственные сети, фрагментация глобального производства, цепи создания стоимости, оборонно-промышленный комплекс.

Annotation. It should be noted that the defense relating to strategic systems in each country, so most companies do not distribute information about their production chains.

Keywords: international production networks, the fragmentation of global production value chain, the military-industrial complex.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.