Діалектика європейських інтеграційних та дезінтеграційних процесів: конфлікт теорії та практики

В. Г. Панченко

Abstract


Публічні суперечки щодо майбутнього Європи, починаючи з фінансової та економічної кризи 2008/2009 рр., характеризується переходом «від оптимізму до катастрофізму». Теперішня ситуація створює дилему як для політичних діячів, так і для науковців, що працюють у царині Євпропейської інтеграціі: для науковців — це відсутність теоретичного розуміння причино-наслідкового зв’язку між процесами інтеграції та дезінтеграції у Європі; для політичних лідерів — це розрив, який дедалі збільшується, між їхніми повсякденними завданнями та все більш непримиренним електоратом. Більш того, деякі науковці, так само як і політики, значно зацікавлені у збереженні теперішньої ситуації. Так само як політики часто знаходяться під впливом інституційних інтересів, деякі науковці, які зробили свій інтелектуальний внесок в опис процесів Європейської інтеграція, яка, на їх думку, стає все розвиненішою, умисно не помічають регіональні економічні суперечності та проблеми легітимності в межах ЄС.
Причини та наслідки

Refbacks

  • There are currently no refbacks.