СУПЕРЕЧНОСТІ ГЛОБАЛІЗОВАНИХ ПРОЯВІВ ІДЕОЛОГІЇ КОНСЬЮМЕРИЗМУ В УКРАЇНІ

В. В. Лапіна

Abstract


Аналізуючи змістнаукових тенденцій кінця ХХ та початку ХХІ століття, пов’язаних з вивченням ідеологічних концепцій глобального суспільного розвитку, неважко помітити, що об’єктом досліджень постає не сам факт існування та поширення різних ідеологічних концепцій, які відображають соціальні ідеали різних суб’єктів суспільного життя, а новітні ідеології універсалістського характеру, які фіксують глибинні якісні зміни основоположних онтологічних механізмів організації суспільного життя. Нагадаємо, що про важливу соціальну значущість універсалістських ідеологій, які претендують на інтегральне пояснення реалій глобалізованого соціального світу писав К.Мангейм у своїй праці «Ідеологія і утопія». До числа саме таких ідеологій можна віднести і ідеологію консьюмеризму.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.