ПОТЕНЦІАЛ РЕСУРСНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

В. Г. Панченко

Abstract


Ресурсний націоналізм і економічна лібералізація є складно
співставними поняттями і солідаризуються лише в частині визначення
особливостей приватизації ресурсів. Процес приватизації ресурсів
суміжний із ситуацією, в якій інтереси приватних підприємств контрастно
домінують у переговорах з урядами приймаючих країн за доступ до
природних ресурсів або управління ними.

References


Резнікова Н.В. Феноменологія неозалежності в умовах

економічної глобалізації / Н.В. Резнікова // Міжнародна економічна

політика. — 2016. — № 1. — С. 52—73.

Рилач Н.М. Теоретичні основи формування глобальної

інноваційної системи / Н. М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних

відносин. - 2012. - Вип. 110(2). - С. 82-91. - Режим

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN /apmv_2012_110%282%29__17

Рилач Н. М. Значення теорії технологічних укладів в

становленні постіндустріальної економіки / Н. М. Рилач // Міжнародні

відносини. Серія «економічні науки». – 2016. – № 7 [Електронний ресурс].

– Режим доступу :

http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2889/2589

Развитие и международное экономическое сотрудничество:

проблемы окружающей среды [Электронный ресурс] / Всемирная

комиссия по вопросам окружающей среды развития. – Режим доступа:

http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf

Our Common Future: Report of the World Commission on

Environment and Development [Electronic resource]. – Mode of access:

http://www.un-documents.net/our-common-future

Bass S. A New Era for Sustainable Development [Electronic

resource] / S. Bass // An IIED Briefing. – 2007. – Mode of access:

http://www.iied.org/pubs/pdfs/11071IIED.pdf

Bolivia's vice president on indigenous rights, coca crops, and relations with

the US [Electronic resource]. – Mode of access:

https://www.csmonitor.com/2007/0327/p12s02-woam.html

Bolivia (Plurinational State of)'s Constitution of 2009 [Electronic

resource]. – Mode of access:

https://www.constituteproject.org/constitution/Bolivia_2009.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.