ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДМОВА ЗАЛУЧЕННЯ ДО ГЛОБАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Н. М. Рилач

Abstract


Міждисциплінарний характер сучасних наукових досліджень створює передумови для нових форм взаємодії ресурсів як на ранніх стадіях розробки інноваційної продукції, так і на стадії досліджень та розробок. В сучасних умовах ефективність інноваційної діяльності країни залежить в тому числі від економії на трансакційних витратах за рахунок розвитку конкурентоспроможних інноваційних мереж.


References


Рилач Н.М. Механізм інтеграції країни у глобальну інноваційну систему /

Н.М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 111 (Частина ІI),

— сс.136-143.

Rylach N. M. Formation innovative paradigm: retrospective and present / N.M.

Rylach // Actual problems of international relations. — Vol.1, No.127 (2016). — Mode of

access:http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/view/2953

Резнікова Н.В. Міжнародне співробітництво в сфері економічної

політики: проблема збереження суверенітету та аналіз потенційних вигод /

Н.Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 113 (Частина

ІI), 2013,сс.149-159.

Рєзнікова Н. Інноваційна модель розвитку національної економіки: оцінка

стартових можливостей та засобів реалізації [Електронний ресурс] / Рєзнікова Н. –

Режим доступу:www.academia.org.ua

Резнікова Н.В. Глобальні проблеми технологічного розвитку /

Н.В. Резнікова, О.В. Симоненко // Інтелектуальна економіка в умовах суспільних

трансформацій: перспективи публічно-приватного партнерства Матеріали ІІІ

Міжнародного науковопрактичного форуму 27 червня 2017 року м. Житомир У 2-х

частинах, Частина 1. — сс.43-47.

Рилач Н.М. Теоретичні основи формування глобальної інноваційної

системи / Н. М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2012. - Вип.

(2). - С. 82-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN

/apmv_2012_110%282%29__17

Рилач Н. М. Значення теорії технологічних укладів в становленні

постіндустріальної економіки / Н. М. Рилач // Міжнародні відносини. Серія «економічні

науки». – 2016. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу

: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2889/2589

Панченко В.Г. Замкнутий цикл інновацій як інструмент інноваційного

неопротекціонізму в політиці стимулювання економічної модернізації: виклики

створенню інноваційної екосистеми/ В.Г. Панченко // Ефективна економіка (електронне

видання). — №11 — 2017. — Режим

доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6144

Панченко В.Г. Інноваційний неопротекціонізм як новий інструмент

регулювання міжнародних економічних відносин: нові проекції неомеркантилізму /

В.Г. Панченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія:

Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 18, частина 2. —

с. 139-143.

Резнікова Н.В. Економічні виклики неозалежності: конфлікт інтересів в

умовах глобальної взаємодії / Н.В. Резнікова // Стратегія розвитку України. Економіка,

соціологія, право. — 2013. — №1. — С. 181— 187.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.