КОНФЛІКТОГЕННИЙ ТА РИЗИКОГЕННИЙ ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

В. П Резніков

Abstract


Українська суспільно-політична думка, якщо її носії здатні до адекватної реакції на турбулентність у світовому просторі, нині стикається з викликами, які вимагають щонайменше розпочати дискусію щодо якщо не докорінного, то багато в чому нового системного підходу до позиціонування держави в координатах передусім міжнародних економічних відносин.


References


Official website Eurostat [Electronic resource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/eurostat

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: bank.gov.ua

Інтернет портал “РІА Новини України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rian.com.ua/analytics/20170118/1020612119.html

Protectionism in the 21st Century [Electronic resource]. – 2009. – Mode of access: https://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/publikationer

/2016/Protectionism%20in%20the%2021st%20Century_webb.pdf

Резнікова Н.В. Економічні виклики неозалежності: конфлікт інтересів в умовах глобальної взаємодії / Н.В. Резнікова // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. — 2013. — №1. — С. 181— 187.

Резнікова Н.В. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації / Н.В. Резнікова // Міжнародна економічна політика. — 2016. — № 1. — С. 52—73


Refbacks

  • There are currently no refbacks.