ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОКАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

К А. Бех

Abstract


Анотація. Визначено сутність та особливості глокалізації в різних сферах. Виокремлено переваги та характерні риси застосування глокального маркетингу. Взаємозв’язок між глобальними та локальними процесами розглянуто на прикладі особливостей реалізації глокального маркетингу на ринку України. Надано рекомендації щодо застосування інструментів глокального маркетингу.

Ключові слова: глокалізація, глокальний маркетинг, інструменти маркетингу, українські споживачі, ТНК

 

Abstract. The essence and features of glocalization in different areas are determined. The advantages and characteristics of the use of glocal marketing are highlighted. The relationship between global and local processes is considered on the example of peculiarities of the implementation of glocal marketing in the Ukrainian market. Recommendations on the use of the tools of glocal marketing are provided.

Keywords: glocalization, glocal marketing, marketing tools, Ukrainian consumers, TNCs

 

Аннотация. Определены сущность и особенности глокализации в различных сферах. Выделены преимущества и характерные черты применения глокального маркетинга. Взаимосвязь между глобальными и локальными процессами рассмотрена на примере особенностей реализации глокального маркетинга на рынке Украины. Даны рекомендации по применению инструментов глокального маркетинга.

Ключевые слова: глокализация, глокальный маркетинг, инструменты маркетинга, украинские потребители, ТНК

 


References


Міжнародний бренд або локальний виробник: дослідження Nielsen [Електронний ресурс] / The Nielsen Company. – 07-12-2017. – Режим доступу: http://www.nielsen.com/ua/uk/insights/news/2017/gloval-vs-local-brands-web.html.

Український споживач про склад продуктів: «так» натуральності, «ні» шкідливим компонентам [Електронний ресурс] / The Nielsen Company. – 06-09-2016. – Режим доступу: http://www.nielsen.com/ua/uk/insights/news/2016/health-and-ingredient-trends-for-web.html.

Мартинюк А. За рік купівельна спроможність українців впала на 17% [Електронний ресурс] / А. Мартинюк // Преса України. – 12 квітня 2018. – Режим доступу: http://uapress.info/uk/news/show/168204.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. №1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 07.06.2017 №394; редакція від 07.06.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/394-2017-%D0%BF.

IV квартал в цифрах: Україна [Електронний ресурс] / The Nielsen Company. – 29-03-2018. – Режим доступу: http://www.nielsen.com/ua/uk/insights/news/2018/quarter-in-figures.html.

Чи довіряють українці рекламі? [Електронний ресурс] / The Nielsen Company. – 08-10-2015. – Режим доступу: http://www.nielsen.com/ua/uk/insights/reports/2015/nielsen-global-trust-in-advertising-report.html.

Українець без мобільного, як без рук [Електронний ресурс] / The Nielsen Company. – 12-10-2016. – Режим доступу: http://www.nielsen.com/ua/uk/insights/news/2016/mobile-payments.html.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.