МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ОСОБЛИВОСТЕЙ КАТЕГОРІЙ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

О. А. Беззубченко

Анотація


В роботі обґрунтовано значущість використання міждисциплінарного підходу при дослідженні різних категорій конкурентоспроможності, а саме: товару(послуги), підприємства, регіону, галузі, національної економіки, що обумовлено динамічними перетвореннями в розвитку світового господарства під впливом глобалізації.   

Повний текст:

PDF

Посилання


Колот А. Міждисциплінарний підхід. Як передумова розвитку економічної науки та освіти/ А. Колот //Вісник київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2014, С. 18-22.

Захарова О.В. Інфраструктурнийпотенціал як детермінантаміжнародноїконкурентоспроможностірегіону/ О.В. Захарова//ВісникДонецькогонаціональногоуніверситету. Серія В. Економіка і право. Випуск2. С. 91-95.

Марена Т. В. Сучасні комплексні методики оцінки рівня конкурентоспроможності фінансових ринків / Т. В. Марена // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка / за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2013. – Вип. 5. – С. 44–48

TheGlobalCompetitivenessReport 2017–2018. [Електронний ресурс]. – Режимдоступу:http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf

Резнікова Н. В. Порівняльна та конкурентна переваги в міжнародному бізнесі: теоретико-методологічні підходи до пошуку їхнього синтезу / Н. В. Резнікова, Р.Гаджиєв // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»: збірникнауковихпраць (електронневидання). – №8. – 2016. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/download/3402/3077


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.