МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛЬНОЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ

О. В. Булатова

Анотація


Спроба вивчати регіон як цілісну систему з точки зору міждисциплінарного підходу призвела до формування у 50-х роках ХХ століття регіональної науки (регіоналістики), яку започаткував У.Ізард [2]. В умовах формування нової просторової структури світового господарства розвиваються різні рівні реалізації міжрегіональних зв’язків, які виступають як взаємодоповнюючи процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Беззубченко О.А. Міжрегіональне співробітництво: сутність, форми та процес реалізації// Вісник Маріупольського державного університету Серія: Економіка. – 2015. –Випуск №9. –С.96-102.

Изард У. Методырегиональногоанализа.Введение в науку о регионах / У. Изард. — М.: Прогресс, 1966. — 660 с.

Захарова О.,Беззубченко О.Методичний підхід до оцінки міжнародної конкурентоспроможності регіонів України/ О.Захарова, О.Беззубченко// Економічний аналіз.–2012.–№11(4).–С.13-16.

Резнікова Н. Економічні виклики неозалежності: конфлікт інтересів в умовах глобальної взаємодії/Н. Резнікова// Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. –2013. – Випуск 1. – С. 181-187.

Чужиков В. Глобальнарегіоналістика:історія та сучасна методологія: Монографія/В.Чужиков. – К.:КНЕУ,2008. – 272с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.