МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

О. В. Захарова

Анотація


Основна увага у розвитку регіонів України на сучасному етапі приділятися питанням єднання зусиль у міжрегіональній соціально-економічній взаємодії як передумові підвищення конкурентоспроможності регіонів та рівня життя населення.Не викликає сумнівів, що міжрегіональне співробітництво є дієвим інструментом розв’язання регіональних проблем, вагомою складовою механізму економічного зростання на міжнаціональному, національному та регіональному рівнях. Реалізація міжрегіонального співробітництва забезпечується за багатьма напрямками, однак більшість проблем, пов’язаних з практичним втіленням різних проектів та програм регіонального розвитку та міжрегіональної співпраці, знаходиться саме у фінансовій площині та вимагає пошуку та диверсифікації джерел фінансування особливо на довгостроковій основі

Повний текст:

PDF

Посилання


Марена Т. В. Фінансова складова стратегії регіонального розвитку та міжрегіонального співробітництва України в умовах європейської інтеграції / Т. В. Марена // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Економіка / за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь, 2017. – Вип. 13. – С. 55–63.

Міжрегіональне співробітництво у системі нової регіональної політики України / С.О. Біла, І.Г. Бабець, І.В. Валюшко, Я.А. Жаліло [та ін.]; за ред. Я.А. Жаліла. — К. : НІСД, 2011. — 32 с.

Гречана С.І. Міжрегіональне співробітництво як сучасний чинник економічного зростання / С.І. Гречана // Економіка та право. Серія :Економіка. - 2015. - № 3. - С. 51-56.

Розвиток організаційно-економічних моделей міжрегіонального співробітництва в умовах поглиблення європейської інтеграції: колективна монографія / під заг. ред. О.В. Булатової. – Маріуполь, 2017. – 226 с.

Резнікова Н.В. Перспективи трансформації торговельних відносин України в контексті становлення нових центрів стратегічного партнерства / Н.В. Резнікова // Економіка і держава. – № 9 (вересень). - 2015. – с.6-11.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.