ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ХАРАКТЕР ТА ДИФУЗІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ

Т. В. Марена

Анотація


Розглянуто сучасні наукові підходи до дослідження світових фінансових центрів. Встановлено наявність міждисциплінарного характеру вивчення фінансових центрів як особливих міст, які змагаються за залучення фінансового капіталу і відіграють власну роль у поглибленні асиметрій глобального розвитку. Визначено доцільність вивчення світових фінансових центрів з позицій регіоналістики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Булатова О.В. Визначення регіонів у міжнародній економіці: теоретико-методологічний підхід / О.В. Булатова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2010. – № 3, т. 2. – С. 94–97.

Булатова О.В. Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів: [монографія] / О.В. Булатова. – Донецьк: Дон НУ, 2012. – 368 с.

Гладкий О.В. Онтологічні засади формування та розвитку міст і агломерацій / О.В. Гладкий // Фізична географія та геоморфологія. – 2007. – Вип. 53. – С.62-73.

Ліфанова М.І. Міжнародні фінансові центри: поняття, умови та стадії формування / М.І. Ліфанова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 17. – С. 21-24.

Резнікова Н.В. Роль міст в поглибленні асиметрій розвитку в умовах глобальної взаємодії / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»: збірник наукових праць (електронне видання). – 2014. - №3. Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/download/3397/3072

Чужиков В.І. Еволюція методології лідерства міст / В.І. Чужиков, В.С. Орловська // Регіональна економіка. – 2012. - №1. – С.38-46.

Sheng A. The Development of Global Financial Centres. Johor Bahru: University of Malaya, 2006.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.