МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ У ДОСЛІДЖЕННІ ПАРАДИГМИ ГЛОБАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ МЕРЕЖ

Н. М. Рилач

Анотація


В сучасних умовах глобальна інноваційна парадигма характеризується наступними тенденціями.

Підприємства все більше використовують у своїй діяльності модель відкритих інновацій, що дозволяє їм ефективніше використовувати результати досліджень, які здійснються поза фірмою. В цьому процесі значну роль відіграли процеси інтернаціоналізації інноваційної сфери, а також посилення використання інформаційно-комунікаційних технологій

Повний текст:

PDF

Посилання


Резнікова Н.В. Міжнародне співробітництво в сфері економічної

політики: проблема збереження суверенітету та аналіз потенційних вигод / Н.Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 113 (Частина ІI), 2013,сс.149-159.

Резнікова Н.В. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації /Н.В.Резнікова // Міжнародна економічна політика. – 2016. - № 1. – С.52-73.

Резнікова Н. В. Економічні виклики нео-залежності: конфлікт інтересів в умовах глобальної взаємодії / Н. В. Резнікова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн. – К. : НАУ, 2013. – № 1. – С. 181–187 (0,54 друк. арк.).

Рилач Н. М. Механізм інтеграції країни у глобальну інноваційну систему / Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №111. – С. 136.

Рилач Н.М. Теоретичні основи формування глобальної інноваційної системи / Н. М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2012. - Вип. 110(2). - С. 82-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN /apmv_2012_110%282%29__17

Рилач Н. М. Значення теорії технологічних укладів в становленні постіндустріальної економіки / Н. М. Рилач // Міжнародні відносини. Серія «економічні науки». – 2016. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2889/2589

Rylach N. M. Formation innovative paradigm: retrospective and present / N.M. Rylach // Actual problems of international relations. — Vol.1, No.127 (2016). — Mode of access:http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/view/2953

Рилач Н.М. Трансформація національної інноваційної системи України як передмова залучення до глобальних інноваційних мереж // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3427

Рилач Н.М. Перспективи реалізації в Україні інноваційної економічної моделі: глобальний підхід // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3406/3081

Панченко В.Г. Замкнутий цикл інновацій як інструмент інноваційного неопротекціонізму в політиці стимулювання економічної модернізації: виклики створенню інноваційної екосистеми/ В.Г. Панченко // Ефективна економіка (електронне видання) (Index Copernicus, Google Scholar). — №11— 2017. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6144

Панченко В.Г. Інноваційний неопротекціонізм як новий інструмент регулювання міжнародних економічних відносин: нові проекції неомеркантилізму / В.Г.Панченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 18, частина 2. — 2018 с. 139-143.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.