ПРОБЛЕМА РЕСУРСНОГО ПРОКЛЯТТЯ ЯК ДЖЕРЕЛО МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Р. Е. Гаджиєв

Анотація


До 1950-1960-х рр. вважалося, що існує позитивний зв’язок між видобутком ресурсів та економічним розвитком. Ситуація змінилася після 1980-х рр.. Вчені почали піддавати сумніву традиційну точку зору. Виникла концепція, сутність якої полягала у тому, що ресурсне багатство загалом та нафтове, зокрема, можуть уповільнювати економічне зростання. Причиною цього були корупція, слабке державне управління, гонитва за рентою та безпосередньо розкрадання державних коштів

Повний текст:

PDF

Посилання


Sachs J., Warner A. NaturalResourceAbundanceandEconomic / WorkingPaper№ 5398. — Cambridge: NBER, 1995

Резнікова Н.В. Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин. –К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», - 2017. – 540 с.

Резнікова Н. В. Сучасна світова фінансова криза в деструктивних вимірах інвестиційного прагматизму / Н. В. Резнікова, М. М. Відякіна //Вісник Національного банку України. - 2010. - № 5 (171). - С. 23-27.

Резнікова Н.В. Економічні виклики нео-залежності: конфлікт інтересів в умовах глобальної взаємодії / Н.В. Резнікова // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. — 2013. — №1. — С. 181—187.

Рилач Н. М. Інформаційно-комунікаційні технології як пріоритетний фактор становлення постіндустріальної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2013. - Вип. 112(2). - С. 174-179.

Рилач Н.М. Теоретичні основи формування глобальної інноваційної системи / Н. М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2012. - Вип. 110(2). - С. 82-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN /apmv_2012_110%282%29__17

Рилач Н. М. Європейський інноваційний союз в глобальних інноваційних процесах / Н. М. Рилач // Вісник КНУ Міжнародні відносини. – 2016.- Вип. 43.- Т.1. – С. 39-43.

Rylach N. M. Formation innovative paradigm: retrospective and present / N.M. Rylach // Actual problems of international relations. — Vol.1, No.127 (2016). — Mode of access:http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/view/2953

Рилач Н.М. Трансформація національної інноваційної системи України як передмова залучення до глобальних інноваційних мереж // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3427

Рилач Н.М. Перспективи реалізації в Україні інноваційної економічної моделі: глобальний підхід // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3406/3081


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.