ПРОБЛЕМА БІДНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Н. А. Гринчак

Анотація


Ідея боротьби із бідністю та її викорінення є відносно новою в історії економічної думки. Довгий час бідністьвважаласянеминучим чи/та корисним явищем. Це можна пов’язати з епохою феодалізму та рабства, коли держави концентрувалися на боротьбі за нові колонії та території, а також прагнули здобути більше ресурсів в процесі торгівлі. Тому, економічна думка того часу — а саме меркантилізм — концентрувалася на ефективному використанні наявних людських ресурсів, а не на покращенні матеріального становища верств населення за межею бідності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Резнікова Н.В. Глобальніпроблемисвітовогогосподарства і міжнароднихекономічнихвідносин. –К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», — 2017. — 540 с.

Резнікова Н.В. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації / Н.В.Резнікова // Міжнародна економічна політика. — №1 (24). — 2016. — сс. 50-71.

Резнікова Н.В. Теоретико-методологічні засади визначення економічної залежності в умовах двополярного зонування світової економіки / Н.В. Резнікова //Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2012. — № 4 (63). — С.38—42.

Резнікова Н.В. Економічні виклики нео-залежності: конфлікт інтересів в умовах глобальної взаємодії / Н.В. Резнікова // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. — 2013. — №1. — С. 181—187.

Рилач Н. М. Інформаційно-комунікаційні технології як пріоритетний фактор становлення постіндустріальної економіки / Н. М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2013. - Вип. 112(2). - С. 174-179.

Рилач Н.М. Інституційний механізм поглиблення науково-технологічного співробітництва між Україною та Європейським Союзом як частина частина Угоди про асоціацію / Н. М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2009. - Вип. 87(1). - С. 10-15.

Рилач Н. М. Європейський інноваційний союз в глобальних інноваційних процесах / Н. М. Рилач // Вісник КНУ Міжнародні відносини. – 2016.- Вип. 43.- Т.1. – С. 39-43.

Rylach N. M. Formation innovative paradigm: retrospective and present / N.M. Rylach // Actual problems of international relations. — Vol.1, No.127 (2016). — Mode of access:http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/view/2953

Рилач Н.М. Трансформація національної інноваційної системи України як передмова залучення до глобальних інноваційних мереж // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3427

Рилач Н.М. Перспективи реалізації в Україні інноваційної економічної моделі: глобальний підхід // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3406/3081

Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations / A. Smith. // Metalibri. — 2007. — C. 754

Посошков И. Книга о скудности и богатстве /И. Посошков // Издательство академии наук СССР — 1951. — С. 413.

Bentham J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation / J. Bentham. // Bennet. — 2010. — C. 162.

Парето В. Компендиум по общей социологии. Парето В. Компендиум по общей социологии // Антология мировой политической мысли: В 5 т. М., 1997. Т. II. С.792.

Weber M. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus / Max Weber. – Stuttgart: Kröner, 2002. – 79 с.

Toffler A. Revolutionary Wealth/ A.Toffler, H. Toffler.// Knopf. — 2006. — №2. – С.512.

Hobson J. Problems of Poverty. An Inquiry into the Industrial Condition of The Poor / J.A. Hobson // Blackmask. — 2004.—№6. — C.366.

Hine D. Poverty in developing nations: a cross-cultural attributional analysis / D. Hine, C. Montiel. // European Journal of Social Psychology. – 1999. – №7. – С. 943–959.

Sen. A Development as Freedom/ A. Sen. // Oxford University Press. — 1999.— C. 366.

Pryd E. Estimating international poverty lines from comparable national thresholds / E. Pryd, D. Jolliffe. // The Journal of Economic Inequality. – 2016. – №2. – С. 185–198.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.