СИСТЕМНА ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА ЯК ПРЕДМЕТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

О. А. Іващенко

Анотація


Слід визнати: людство стикається не тільки з екологічними змінами і зростаючою нестачею важливих ресурсів, але воно саме змінює екологічної основи людського життя на цій планеті. Звичайно, людськесуспільствозмінювалонавколишнєсередовище з моменту своєїпояви на Землі. Однак сила, з якоюсучасні люди втручаються  в природніциклічніпроцеси, є історичноновою, як і масштабинашоговтручання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Резнікова Н.В. Глобальні і регіональні екологічні проблеми. –К.: Вістка, - 2016. – 324 с.

Резнікова Н.В. Глобальніпроблемисвітовогогосподарства і міжнароднихекономічнихвідносин. –К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», - 2017. – 540 с.

Reznikova N. Transnationalization as an aggravator of the nature use problem: challenges on the way to sustainable development / N.Reznikova // Міжнароднівідносини. Серія «Економічні науки»: збірникнауковихпраць (електронневидання). – №7. – 2016. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/163

ReznikovaN. Ecologicalimperativesforextensionofglobalizationprocesses: problemofeconomicsecurity /N.Reznikova // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 21. - С. 23-26.

Резнікова Н.В. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації / Н.В.Резнікова // Міжнародна економічна політика. — №1 (24). — 2016. — сс. 50-71

Рилач Н.М. Перспективи реалізації в Україні інноваційної економічної моделі: глобальний підхід // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3406/3081

Рилач Н. М. Значення теорії технологічних укладів в становленні постіндустріальної економіки / Н. М. Рилач // Міжнародні відносини. Серія «економічні науки». – 2016. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2889/2589

Rylach N. M. Formation innovative paradigm: retrospective and present / N.M. Rylach // Actual problems of international relations. — Vol.1, No.127 (2016). — Mode of access:http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/view/2953

Рилач Н.М. Трансформація національної інноваційної системи України як передмова залучення до глобальних інноваційних мереж // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3427

Cavalcanti H.B. Being a good citizen and an active participant in society [Electronic resource] / H.B. Cavalcanti. – Mode of access: http://www.henkeladhesives.com/com/content_data/Detailed_Statement_Brazil_Cavalcanti.pdf

Mirvis P.H. Environmentalism in progressive businesses [Electronic resource] / P.H. Mirvis // Journal of Organizational Change Management. – 1994. – Vol. 7 (4). – Mode of access: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/ 09534819410061397


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.