НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ЯК ПРЕДМЕТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОГУТНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ СИЛИ

В. Г. Панченко

Анотація


Структурний реалізм або неореалізм, що запровадив системний підхід у дослідженні характеру міжнародних відносин, визначав національний інтерес як основний мотив поведінки держав, прагнення держав до нарощування влади. Водночас він визнавав, що міжнародна економічна система включає не тільки сферу винятково міждержавної взаємодії, а й підпорядковується впливу глобальної системи, визначальними рисами якої є стрімке розширення й ускладнення взаємозв’язків і взаємозалежностей національних економік, посилення нерівномірності соціально-економічного розвитку країн, швидке нарощування доцентрових силових ліній у розвитку світового господарства, зростання відкритості національних економік, посилення впливу ТНК на світові економічні процеси, усуспільнення характеру праці та виробництва у глобальному масштаб тощо

Повний текст:

PDF

Посилання


Поручник А. М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі: монографія. К.: КНЕУ, 2008. 352 с.

Brooks S. G. DuellingRealisms (RealisminInternationalRelations). InternationalOrganisation. 1997. Vol. 51, No. 3. P. 445-477.

Luttwak E. TheEndangeredAmericanDream: HowtoStoptheUnitedStatesfromBecoming a ThirdWorldCountryandHowtoWintheGeo-EconomicStruggleforIndustrialSupremacy. NewYork: Simon&Schuster, 1993. 365 p.

Luttwak E. FromGeopoliticstoGeo-Economics. TheNationalInterest. 1990. Vol. 20. P. 17-24.

Knight F. H. WhatisTruth” inEconomics? JournalofPoliticalEconomy. 1940. Vol. 48 (1). P. 1-32.

Резнікова Н.В. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації / Н.В.Резнікова // Міжнародна економічна політика. — №1 (24). — 2016. — сс. 50-71.

Резнікова Н.В. Теоретико-методологічні засади визначення економічної залежності в умовах двополярного зонування світової економіки / Н.В. Резнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2012. — № 4 (63). — С.38—42

Резнікова Н.В. Економічні виклики нео-залежності: конфлікт інтересів в умовах глобальної взаємодії / Н.В. Резнікова // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. — 2013. — №1. — С. 181—187.

Рилач Н. М. Механізм інтеграції країни у глобальну інноваційну систему / Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – №111. – С. 136.

Рилач Н.М. Інформаційно-комунікаційні технології як пріоритетний фактор становлення постіндустріальної економіки / Н. М. Рилач // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2013. - Вип. 112(2). - С. 174-179.

Rylach N. M. Formation innovative paradigm: retrospective and present / N.M. Rylach // Actual problems of international relations. — Vol.1, No.127 (2016). — Mode of access:http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/view/2953

Рилач Н.М. Трансформація національної інноваційної системи України як передмова залучення до глобальних інноваційних мереж // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3427

Рилач Н.М. Перспективи реалізації в Україні інноваційної економічної моделі: глобальний підхід // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/articl/view/3406/3081

Рилач Н. М. FOREIGN TRADE IN UKRAINE: SCENARIOS OF INTEGRATION / Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №103. – С. 80–83.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.