РОЛЬ РИМСЬКОГО КЛУБУ В ПРОПАГУВАННІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДСТВА

Н. В. Резнікова

Анотація


Економічні, соціальні процеси у другій половині ХХ століття остаточно сформували потребу у політичному забезпеченні засад і механізмів організації планетарного світопорядку, якому у ХХІ столітті завдяки передусім надпотужній інформаційній атаці, за котрою криється відповідний інтерес, не припускається існування будь-якої альтернативи, а спроба поставити під сумнів глобальний тренд у кращому випадку не помічається, а в гіршому на політичному рівні піддається остракізму

Повний текст:

PDF

Посилання


Резнікова Н.В. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації / Н.В.Резнікова // Міжнародна економічна політика. — №1 (24). — 2016. — сс. 50-71.

Резнікова Н.В. Економічні виклики нео-залежності: конфлікт інтересів в умовах глобальної взаємодії / Н.В. Резнікова // Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. — 2013. — №1. — С. 181—187.

Резнікова Н.В. Теоретико-методологічні засади визначення економічної залежності в умовах двополярного зонування світової економіки / Н.В. Резнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2012. — № 4 (63). — С.38—42.

Reznikova N.Ecological imperatives for extension of globalization processes: problem of economic security / N.Reznikova // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 21. - С. 23-26.

Резнікова Н.В. Глобальні і регіональні екологічні проблеми. –К.: Вістка, - 2016. – 324 с.

Резнікова Н.В. Глобальніпроблемисвітовогогосподарства і міжнароднихекономічнихвідносин. –К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», - 2017. – 540 с.

Булатова Е.В. Эволюция и современныеформыразвитияпроцессоврегиональнойвалютнойинтеграции / Е.В. Булатова, Т.В. Марена // BuletinulŞtiinţificalUniversităţiideStat «BogdanPetriceicuHasdeu» dinCahul. SeriaŞtiinţeEconomice. (Науковий Вісник Кагульського університету, Молдова). – 2011. – № 2 (6). – С. 116-127.

Булатова Е.В. Развитие межрегионального сотрудничества как основы интеграции / Е.В. Булатова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сборник научных трудов. – Донецк: ДонНУ, 2004. – С.120-123

Рилач Н.М. Трансформація національної інноваційної системи України як передмова залучення до глобальних інноваційних мереж // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3427

Рилач Н.М. Перспективи реалізації в Україні інноваційної економічної моделі: глобальний підхід // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3406/3081

Рилач Н.М. Європейський інноваційний союз в глобальних інноваційних процесах / Наталія Михайлівна Рилач // Вісник КНУ Міжнародні відносини. – 2015. –Том 1 (№ 43). – С. 39–43. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/view/2749/2453

Рилач Н. М. Інформаційно-комунікаційні технології як пріоритетний фактор становлення поcтіндустріальної економіки / Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – №112. – С. 174–179.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.