ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ПРЕДМЕТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

М Ю. Рубцова

Abstract


Прискорене наростання екологічних протиріч в соціо-еколого-економічних системах різних рівнів диктує необхідність формування відповідних систем управління процесом забезпечення екологічної безпеки. Без перебільшення можна стверджувати, що саме криза управлінської діяльності є однією з головних причин нестримного наближення екологічної катастрофи.

References


Гайдуцький І.П. Інвестування низьковуглецевої економіки: теорія, методологія, практика: Монографія / І.П.Гайдуцький. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2014. – 374 с.

Экологические проблемы стран Азии и Африки / Под ред. Д.В.Стрельцова Р.А. Алиева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 271 с.

Резнікова Н.В. Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин. –К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», - 2017. – 540 с.

Резнікова Н.В. Глобальні і регіональні екологічні проблеми. –К.: Вістка, — 2016. – 324 с.

Reznikova N. Transnationalization as an aggravator of the nature use problem: challenges on the way to sustainable development / N.Reznikova // Міжнароднівідносини. Серія «Економічні науки»: збірникнауковихпраць (електронневидання). – №7. – 2016. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/issue/view/163

Reznikova N. Ecological imperatives for extension of globalization processes: problem of economic security /N.Reznikova // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 21. - С. 23-26.

Rylach N. M. Formation innovative paradigm: retrospective and present / N.M. Rylach // Actual problems of international relations. — Vol.1, No.127 (2016). — Mode of access:http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/view/2953

Рилач Н. М. Інформаційно-комунікаційні технології як пріоритетний фактор становлення поcтіндустріальної економіки / Наталія Михайлівна Рилач. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. – №112. – С. 174–179.

Рилач Н.М. Перспективи реалізації в Україні інноваційної економічної моделі: глобальний підхід // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки». – 2018. – № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3406/3081


Refbacks

  • There are currently no refbacks.