ІМПЕРАТИВИ ВЗАЄМОВПЛИВУ ІНВЕСТУВАННЯ ТА ПРОЦЕСУ ТРАНСКОРДОННИХ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ

Т. В. Орєхова, А. В. Іванов

Abstract


Статтю присвячено дослідженню питань взаємного впливу інвестиційної політики країн та транскордонних злиттів і поглинань. Досліджено сучасні тенденції злиттів і поглинань на світовому ринку та йоговпливна структурні зміни в глобальній економіці. Визначено, що зростання темпів сучасних злиттів і поглинань (ЗіП) зумовлені змінами в глобальному економічному середовищі і динамічною взаємодію між різними базовими факторами. В статті проаналізовано динаміку припливу прямих іноземних інвестицій по групах країн і вартість транскордонних ЗіП по секторах економіки, з припливом інвестицій у всі три сектори економіки. Простежено основні регулятивні інструменти, які використовуються у сфері регулювання інвестиційного середовища транскордонних злиттів і поглинань.


References


World Investment Report 2000: Cross-border Mergers and Acquisitions and Development // http://unctad.org/en/docs/wir2000_en.pdf

World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy. - Printed at United Nations, Geneva, 2017. – 252 p.

Work on the model law on competition: revised commentary on the relationship between competition authority and regulatory bodies, including sectoral regulators; and revised commentary on notification, investigation and prohibition of mergers affecting concentrated markets. - TD/B/COM.2/CLP/31. - Geneva, 3–5 July 2002

The role of competition advocacy, merger control and the effective enforcementoflawintimesofeconomictrouble. - TD/RBP/CONF.7/6. - Geneva, 8–12 November 2010

Aiello R. J. Harvard Business Review on Mergers and Acguisitions. Second ed. — Boston: Harvard Business School Press, 2010. — 253 p.

Bloomberg Global Legal Advisory Mergers&Acquisitions Rankings. — 2011. — 42 p.

Kumar N. How Emerging Giants Are Rewriting The Rules Of M&A. — Harvard Business Review. — May. — 2009. — C. 115—121.

DoingBusiness 2017. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17-Full-Report.pdf

Інвестиційна діяльність в Україні. - Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/

World Investment Report 2017. - Електронний ресурс. – Режим доступу: https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1782

Резнікова Н. В. Порівняльна та конкурентна переваги в міжнародному бізнесі: теоретико-методологічні підходи до пошуку їхнього синтезу / Н. В. Резнікова, Р.Гаджиєв // Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»: збірникнауковихпраць (електронневидання). – №8. – 2016. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/download/3402/3077

Резникова Н.В. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації /Н.В.Резнікова // Міжнародна економічна політика. – 2016. - № 1. – С.52-73.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.