ПРОМИСЛОВИЙ РЕНЕСАНСІ ЄС В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Д. А. Глухова

Abstract


Виходячи з того, що техногенез виступає матеріальною детермінантою всього людства та набув глобального характеру, для будь  - якого  суб’єкта світового господарства за для утримання своїх конкурентних позицій на міжнародній арені неминучим є впровадження та використання інновацій. Особливо актуальним даний тезис виступає для промислового виробництва, оскільки стратегічне планування у всіх галузях економіки базується з урахуванням інноваційних та техніко – технологічних компонент. Європейський Союз як об’єднання держав з ринковою, технологічно розвиненою,  інноваційно – орієнтованою економікою здійснює процес «доінструалізації» промисловості, тобто новітні технології стають  інтегрованою складовою всіх галузей, і розглядаються не як фактор посилення конкурентних переваг, а як невід’ємна складова відтворення та виробництва товарів і послуг. В цьому контексті Єврокомісією був підготовлений ряд стратегій та ініціатив, які висвітлюють прагнення та відображають фактичний потенціал ЄС в оновленій інноваційній промисловості.

В статті розглядаються пріоритетні напрями формування конкурентних переваг промисловості ЄС за рахунок впровадження та розвитку новітніх технологій.


References


Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. – Communication From The Commission [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.energy.eu/publications/EUROPE-2020-A-European-strategy-forsmart-sustainable-and-inclusive-growth.pdf

Europe Attractiveness survey 2016: How can Europe's investors turn resilience into growth? [URL: http://www.ey.com/gl/en/issues/business-environment/ey-2016- european-attractiveness-survey]

European Commission, EU Industrial R&D Investment Scoreboard [electronic resource]. URL: http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard16.html

OECD, Main Science and Technology Indicators, 2017 [electronic resource]. URL: http://www.oecd.org/sti/msti.htm

Regional Innovation Scoreboard 2017. [URL: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris-2016_en.pdf]

The Global Innovation Index 2017. Accelerating Growth and Development [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.global innovationindex.org/userfiles/file/gii-2017_report.pdf.

The Inclusive Growth and Development Report 2017 [Електронний ресурс] .- Режим доступу: http://weforum.org/reports/theinclusive-growth-and-development-report-2017

The Seventh Framework Programme (Taking European Research to the forefront) [Electronic resource]. – Mode of access: https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-brochure_en.pdf.

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016-2017, [electronic resource]. URL: https://www.weforum.org/reports/the-globalcompetitiveness-report-2017

World Intellectual Property Report, WIPO, 2016 [electronic resource]. URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_944_2016.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.