ПОСИЛЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ І КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ

В. О. Романишин

Анотація


У статті досліджено сутність вартісно-орієнтованого управління
підприємством, як основу сучасних корпоративних фінансів, і
корпоративного управління та їх взаємозв’язки. Обґрунтовано
запровадження вартісно-орієнтованого управління підприємством як
першорядного завдання корпоративного управління на вітчизняних
підприємствах для вирішення проблеми агентських конфліктів і
зменшення агентських витрат.

Повний текст:

PDF

Посилання


Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та

перспективи: монографія / [Терещенко О.О., Бабяк Н.Д., Іващенко А.І. та

ін.]; за заг. ред. О. Терещенка. – Київ: КНЕУ, 2017. – 495 с.

Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку [Текст] : у

т. / ред. А. І. Даниленко ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України.

- К. : Фенікс, 2008 . Т. 3 : Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми

управління / А. І. Даниленко [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 307 с.

Rappaport Alfred. Creating Shareholder Value: A Guide For

Managers And Investors. New York: Simon and Schuster, 1999


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.