КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ДОСВІД ЕСТОНІЇ

О. В. Люльов, Т. В. Пімоненко, К. В. Богомолова

Анотація


У статті проаналізовано євроінтеграційний досвід Естонії. Так,
авторами було проаналізовано темпи росту валового внутрішнього
продукту (ВВП), як одного з основних індикаторів глобального індексу
конкурентоспроможності (ГІК), Естонії та України до початку
євроінтеграційних процесів та після. Було систематизовано досвід
естонського уряду щодо виведення країни з кризового стану. При цьому
було сформовано відповідні рекомендації для національної економіки

Повний текст:

PDF

Посилання


Экономический кризис в Эстонии (2008–2010). [Електронний

ресурс]. – Режим доступу:

http://www.wikiwand.com/ru/Экономический_кризис_в_Эстонии_(2008—

The Global Competitiveness Report 2006-2007. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу:

www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2006-07.pdf

The Global Competitiveness Report 2008-2009. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу:

www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2008-09.pdf

Global Competitiveness Report 2010–2018/ World Economic Forum. –

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.weforum.org/reports


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.