РЕФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

О. Ю. Чигрин, О. М. Івахненко

Анотація


У роботі обґрунтовується необхідність реформування ринку землі
сільськогосподарського призначення в Україні.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєсєда О.Л. Сучасний стан та перспективи формування ринку

землі в Україні. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2011/v2i3/37.pdf

В Україні гряде земельна реформа: що дасть українцям вільний

ринок землі. – «Галицькі фінанси» від 16.04.2017. – [Електронний ресурс].

– Режим доступу : https://galfinance.info/ekonomika-ta-biznes/2017/04/16/vukraini-

gryade-zemelna-reforma-shho-dast-ukrainczyam-vilnij-rinok-zemli/

Вірченко О.В. Формування та розвиток ринку землі в умовах

економічної модернізації : дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон.

наук : 08.00.01 / О.В. Вірченко. – К., 2014. – 200 с.

Гмиря В. Ринок земель сільськогосподарського призначення в

Україні: сучасний стан та проблеми розвитку / В. Гмиря, С. Власюк //

Економіст. – 2013. – № 3. – С. 34-35.

Єрмаков О. Ю. Розвиток регіонального ринку оренди

сільськогосподарських земель / О. Ю. Єрмаков, А. В. Кравченко //

Економіка АПК. – 2007. – № 6. – С. 10–14.

Живко З.Б. Екологобезпечне функціонування ринку

сільськогосподарських земель в Україні / З.Б. Живко, О.І. Руда,

О.М.Мартин // Науковий вісник Львівського державного університету

внутрішніх справ. Серія економічна. – 2016. – №2. – С. 36-45.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.